Znaczek nr: 4908 - 250 rocznica urodzin Jedrzeja Śniadeckiego

250 rocznica urodzin Jedrzeja Śniadeckiego

Numer: 4908
W obiegu od:  30.11.2018

Opis: Na znaczku przedstawiono Jędrzeja Śniadeckiego na tle Uniwersytetu Wileńskiego

Nominał: 2,60 zł 
Nakład: 100000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 50 znaczków 

250 rocznica urodzin Jedrzeja Śniadeckiego

Numer katalogowy:  4908
Opis:  Na znaczku przedstawiono Jędrzeja Śniadeckiego na tle Uniwersytetu Wileńskiego
Data wprowadzenia do obiegu:  30.11.2018
Naklad: 100000 szt.