Znaczek nr: 4938 - 100 rocznica utworzenia sieci Archiwów Państwowych

100 rocznica utworzenia sieci Archiwów Państwowych

Numer: 4938
W obiegu od:  7.02.2019

Opis: Przejście między regałami z dokumentami ? sybolicznie będace przejsciem od dawnych do nowoczesnych metod gromadzenia, zapisywania i przechowywania zbiorów

Nominał: 3,20 zł 
Nakład: 100000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 50 znaczków 

100 rocznica utworzenia sieci Archiwów Państwowych

Numer katalogowy:  4938
Opis:  Przejście między regałami z dokumentami ? sybolicznie będace przejsciem od dawnych do nowoczesnych metod gromadzenia, zapisywania i przechowywania zbiorów
Data wprowadzenia do obiegu:  7.02.2019
Naklad: 100000 szt.