Znaczek nr: 4950 - 100 rocznica przywrócenia relacji dyplomatycznych Polski i Stolicy Apostolskiej

100 rocznica przywrócenia relacji dyplomatycznych Polski i Stolicy Apostolskiej

Numer: 4950
W obiegu od:  29.03.2019

Opis: Wizerunek Marszałka Józefa Piłsudskiego i papieża Benedykta XV na tle Belwederu i kopuły Bazyliki Świętego Piotra

Nominał: 5,00 zł 
Nakład: 240000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 12 znaczków 

100 rocznica przywrócenia relacji dyplomatycznych Polski i Stolicy Apostolskiej

Numer katalogowy:  4950
Opis:  Wizerunek Marszałka Józefa Piłsudskiego i papieża Benedykta XV na tle Belwederu i kopuły Bazyliki Świętego Piotra
Data wprowadzenia do obiegu:  29.03.2019
Naklad: 240000 szt.