Znaczek nr: 4952 - 100 rocznica odnowienia polsko-francuskich stosunków dyplomatycznych

100 rocznica odnowienia polsko-francuskich stosunków dyplomatycznych

Numer: 4952
W obiegu od:  2.04.2019

Opis: Na znaczkach przedstawono wizerunek: Charlesa de Gaulle'a oraz Józefa Hallera

Nr bloku poczta:  213
Nominał: 10,00 zł 
Nakład: 120000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Blok 2 znaczki 

100 rocznica odnowienia polsko-francuskich stosunków dyplomatycznych

Numer katalogowy:  4952
Opis:  Na znaczkach przedstawono wizerunek: Charlesa de Gaulle'a oraz Józefa Hallera
Data wprowadzenia do obiegu:  2.04.2019
Nr bloku poczta:  213
Naklad: 120000 szt.