Znaczek nr: 4956 - 100 rocznica nawiązania polsko-greckich relacji dyplomatycznych

100 rocznica nawiązania polsko-greckich relacji dyplomatycznych

Numer: 4956
W obiegu od:  30.04.2019

Opis: Charakterystyczna dla Grecji budowle; przykłady architektury sakralnej oraz Parteon, zas po prawej obiekty charakterystyczne dla Polski: Zamek Królewski w Warszawie i pomnik Syrenki Warszawskiej na tle liczny 100 w barwach narodowych Grecji i Polski

Nominał: 3,30 zł 
Nakład: 216000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 12 znaczków 

100 rocznica nawiązania polsko-greckich relacji dyplomatycznych

Numer katalogowy:  4956
Opis:  Charakterystyczna dla Grecji budowle; przykłady architektury sakralnej oraz Parteon, zas po prawej obiekty charakterystyczne dla Polski: Zamek Królewski w Warszawie i pomnik Syrenki Warszawskiej na tle liczny 100 w barwach narodowych Grecji i Polski
Data wprowadzenia do obiegu:  30.04.2019
Naklad: 216000 szt.