Znaczek nr: 4958 - Polskie krajobrazy

Polskie krajobrazy

Numer: 4958
W obiegu od:  30.04.2019

Opis: Wyspy na rzece

Nominał: 3,30 zł 
Nakład: 120000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Znaczek 1 z 4 

Seria: 4 zn.

Polskie krajobrazy

Numer katalogowy:  4958
Opis:  Wyspy na rzece
Data wprowadzenia do obiegu:  30.04.2019
Naklad: 120000 szt.           Seria (4 zn)