Znaczek nr: 4960 - Polskie krajobrazy

Polskie krajobrazy

Numer: 4960
W obiegu od:  30.04.2019

Opis: Krajobrazy polskie

Nr bloku poczta:  214
Nominał: 13,20 zł 
Nakład: 120000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 4 znaczki 

Polskie krajobrazy

Numer katalogowy:  4960
Opis:  Krajobrazy polskie
Data wprowadzenia do obiegu:  30.04.2019
Nr bloku poczta:  214
Naklad: 120000 szt.