Blok nr: 112 - Gołębie hodowlane

Gołębie hodowlane

Numer: 3367
W obiegu od:  28.10.1994

Opis: Polski goł±b pocztowy

Nr bloku poczta:  112
Nr bloku Fischer:  112
Nakład: 800.000 szt.
Seria tem.: 90 zn.

Gołębie hodowlane

Numer katalogowy:  3367
Opis:  Polski goł±b pocztowy
Data wprowadzenia do obiegu:  28.10.1994
Nr bloku poczta:  112
Nr bloku Fischer:  112
Naklad: 800.000 szt.             Seria tematyczna (90 zn)