Znaczek nr: ark. 5004-5006 - Finanse Niepodległej

Finanse Niepodległej

Numer: ark. 5004-5006
W obiegu od:  20.09.2019

Opis: Na znaczkach przedstawiono: na pierwszym, dedykowanyrn 100-leciu finansów publicznych - ozdobny element nawiązujący do grafiki papierów wartościowych; na drugim, dedykowanym 250-leciu histori budżetu - herb Rzeczypospolitej Obojga Narodów za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego; na trzecim, dedykowanym 100-leciu administracji skarbowej - znak Krajowej Administracji Skarbowej, który obecnie pełni rolę logotypu resortu finansów

Nr bloku poczta:  223
Nominał: 9,90 zł 
Nakład: 120000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Blok 3 znaczki 

Seria: 4 zn.

Finanse Niepodległej

Numer katalogowy:  ark. 5004-5006
Opis:  Na znaczkach przedstawiono: na pierwszym, dedykowanyrn 100-leciu finansów publicznych - ozdobny element nawiązujący do grafiki papierów wartościowych; na drugim, dedykowanym 250-leciu histori budżetu - herb Rzeczypospolitej Obojga Narodów za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego; na trzecim, dedykowanym 100-leciu administracji skarbowej - znak Krajowej Administracji Skarbowej, który obecnie pełni rolę logotypu resortu finansów
Data wprowadzenia do obiegu:  20.09.2019
Nr bloku poczta:  223
Naklad: 120000 szt.           Seria (4 zn)