Znaczek nr: ark. 5016-5018 - Ludzie kina i teatru

Ludzie kina i teatru

Numer: ark. 5016-5018
W obiegu od:  25.10.2019

Opis: Postaci aktorów: na pierwszym - Michała Znicza, na drugim - Jadwigę Andrzejewską, na trzecim - Józefa Węgrzyna.

Nr bloku poczta:  226
Nominał: 9,90 zł 
Nakład: 50000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 3 znaczki 

Seria: 4 zn.

Ludzie kina i teatru

Numer katalogowy:  ark. 5016-5018
Opis:  Postaci aktorów: na pierwszym - Michała Znicza, na drugim - Jadwigę Andrzejewską, na trzecim - Józefa Węgrzyna.
Data wprowadzenia do obiegu:  25.10.2019
Nr bloku poczta:  226
Naklad: 50000 szt.           Seria (4 zn)