Znaczek nr: ark. 5023-5029 - Pierwsze dni niepodległości

Pierwsze dni niepodległości

Numer: ark. 5023-5029
W obiegu od:  11.11.2019

Opis: Na znaczkach umieszczono: na pierwszym - fotografię przedstawiającą generała broni Józefa Hallera, na drugim - fotografię przedstawiającą defiladę kawalerii polskiej w Sejnach, na trzecim - fotografię przedstawiającą zajęcie Wina, na czwartym - fotografię przedstawiającą generała broni Józefa Dowbora-Muśnickiego, na piątym - fotografię przedstawiającą rząd Jędrzeja Moraczewskiego, na szóstym - fotografię przedstawiającą dzień odzyskania niepodległości w Białymstoku

Nr bloku poczta:  228
Nominał: 19,80 zł 
Nakład: 125000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Blok 

Seria: 7 zn.

Pierwsze dni niepodległości

Numer katalogowy:  ark. 5023-5029
Opis:  Na znaczkach umieszczono: na pierwszym - fotografię przedstawiającą generała broni Józefa Hallera, na drugim - fotografię przedstawiającą defiladę kawalerii polskiej w Sejnach, na trzecim - fotografię przedstawiającą zajęcie Wina, na czwartym - fotografię przedstawiającą generała broni Józefa Dowbora-Muśnickiego, na piątym - fotografię przedstawiającą rząd Jędrzeja Moraczewskiego, na szóstym - fotografię przedstawiającą dzień odzyskania niepodległości w Białymstoku
Data wprowadzenia do obiegu:  11.11.2019
Nr bloku poczta:  228
Naklad: 125000 szt.           Seria (7 zn)