Znaczek nr: 5078 - 400-lecie bitwy pod Cecorą

400-lecie bitwy pod Cecorą

Numer: 5078
W obiegu od:  18.09.2020

Opis: Na znaczku, na pierwszym planie, przedstawiono wizerunek Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w czasie bitwy pod Cecorą w 1620 roku, na podstawie obrazu Witolda Piwnickiego - Bitwa pod Cecorą

Nr bloku poczta:  231
Nominał: 8,70 zł 
Nakład: 100000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Blok 1 znaczek 

400-lecie bitwy pod Cecorą

Numer katalogowy:  5078
Opis:  Na znaczku, na pierwszym planie, przedstawiono wizerunek Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w czasie bitwy pod Cecorą w 1620 roku, na podstawie obrazu Witolda Piwnickiego - Bitwa pod Cecorą
Data wprowadzenia do obiegu:  18.09.2020
Nr bloku poczta:  231
Naklad: 100000 szt.