Znaczek nr: 3373 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3373
W obiegu od:  28.02.1995

Opis: Wacław II (1271-1305)

Nakład: 1.000.000 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Numer katalogowy:  3373
Opis:  Wacław II (1271-1305)
Data wprowadzenia do obiegu:  28.02.1995
Naklad: 1.000.000 szt.           Seria (4 zn)    Seria tematyczna (44 zn)