Znaczek nr: 3376 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3376
W obiegu od:  28.02.1995

Opis: Ludwik I Węgierski (1326-1382)

Nakład: 1.000.000 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Numer katalogowy:  3376
Opis:  Ludwik I Węgierski (1326-1382)
Data wprowadzenia do obiegu:  28.02.1995
Naklad: 1.000.000 szt.           Seria (4 zn)    Seria tematyczna (44 zn)