Znaczek nr: 3388 - 75 rocznica urodzin Papieża Jana Pawła II

75 rocznica urodzin Papieża Jana Pawła II

Numer: 3388
W obiegu od:  18.05.1995

Opis: Papież Jan Paweł II

Nakład: 5.000.000 szt.
Seria tem.: 57 zn.

75 rocznica urodzin Papieża Jana Pawła II

Numer katalogowy:  3388
Opis:  Papież Jan Paweł II
Data wprowadzenia do obiegu:  18.05.1995
Naklad: 5.000.000 szt.             Seria tematyczna (57 zn)