Znaczek nr: 3411 - Plakat polski

Plakat polski

Numer: 3411
W obiegu od:  27.09.1995

Opis: Wesele Eugeniusza Gety Stankiewicza

Nakład: 1.500.000 szt.
Seria: 2 zn.

Seria tem.: 14 zn.

Plakat polski

Numer katalogowy:  3411
Opis:  Wesele Eugeniusza Gety Stankiewicza
Data wprowadzenia do obiegu:  27.09.1995
Naklad: 1.500.000 szt.           Seria (2 zn)    Seria tematyczna (14 zn)