Blok nr: 106 - Rok historii Armii Krajowej

Rok historii Armii Krajowej

Numer: 3267
W obiegu od:  20.11.1992

Opis: Napis WP AK

Nr bloku poczta:  106
Nr bloku Fischer:  106
Nakład: 849.000  szt.

Rok historii Armii Krajowej

Numer katalogowy:  3267
Opis:  Napis WP AK
Data wprowadzenia do obiegu:  20.11.1992
Nr bloku poczta:  106
Nr bloku Fischer:  106
Naklad: 849.000  szt.