Znaczek nr: 3466 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3466
W obiegu od:  29.08.1996

Opis: Jadwiga (1374-1399)

Nakład: 1.000.000 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Numer katalogowy:  3466
Opis:  Jadwiga (1374-1399)
Data wprowadzenia do obiegu:  29.08.1996
Naklad: 1.000.000 szt.           Seria (4 zn)    Seria tematyczna (44 zn)