Znaczek nr: 3467 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3467
W obiegu od:  29.08.1996

Opis: Władysław II Jagiełło (1351-1434)

Nakład: 1.000.000 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Numer katalogowy:  3467
Opis:  Władysław II Jagiełło (1351-1434)
Data wprowadzenia do obiegu:  29.08.1996
Naklad: 1.000.000 szt.           Seria (4 zn)    Seria tematyczna (44 zn)