Blok nr: 99 - VI Światowy Dzień Młodzieży w Częstochowie

VI Światowy Dzień Młodzieży w Częstochowie

Numer: 3191
W obiegu od:  15.08.1991

Opis: Papież Jan Paweł II

Nr bloku poczta:  99
Nr bloku Fischer:  99
Nakład: 1.366.000 szt.
Seria tem.: 57 zn.

VI Światowy Dzień Młodzieży w Częstochowie

Numer katalogowy:  3191
Opis:  Papież Jan Paweł II
Data wprowadzenia do obiegu:  15.08.1991
Nr bloku poczta:  99
Nr bloku Fischer:  99
Naklad: 1.366.000 szt.             Seria tematyczna (57 zn)