Znaczek nr: 3523 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3523
W obiegu od:  22.09.1997

Opis: Jan I Olbracht (1459-1501)

Nakład: 1.000.000 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Numer katalogowy:  3523
Opis:  Jan I Olbracht (1459-1501)
Data wprowadzenia do obiegu:  22.09.1997
Naklad: 1.000.000 szt.           Seria (4 zn)    Seria tematyczna (44 zn)