Znaczek nr: 3525 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3525
W obiegu od:  22.09.1997

Opis: Zygmunt I Stary (1467-1548)

Nakład: 700.000 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Numer katalogowy:  3525
Opis:  Zygmunt I Stary (1467-1548)
Data wprowadzenia do obiegu:  22.09.1997
Naklad: 700.000 szt.           Seria (4 zn)    Seria tematyczna (44 zn)