Znaczek nr: 3556 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3556
W obiegu od:  31.03.1998

Opis: Stefan Batory (1533-1586)

Nakład: 1.000.000 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Numer katalogowy:  3556
Opis:  Stefan Batory (1533-1586)
Data wprowadzenia do obiegu:  31.03.1998
Naklad: 1.000.000 szt.           Seria (4 zn)    Seria tematyczna (44 zn)