Znaczek nr: 3574 - Sanktuaria Maryjne

Sanktuaria Maryjne

Numer: 3574
W obiegu od:  14.08.1998

Opis: Matka Boża Sejneńska

Nakład: 700.000  szt.
Seria tem.: 39 zn.

Sanktuaria Maryjne

Numer katalogowy:  3574
Opis:  Matka Boża Sejneńska
Data wprowadzenia do obiegu:  14.08.1998
Naklad: 700.000  szt.             Seria tematyczna (39 zn)