Znaczek nr: 3584 - 20 rocznica pontyfikatu Papieża Jana Pawła II

20 rocznica pontyfikatu Papieża Jana Pawła II

Numer: 3584
W obiegu od:  16.10.1998

Opis: Papież Jan Paweł II

Nakład: 800.000 szt.
Seria tem.: 57 zn.

20 rocznica pontyfikatu Papieża Jana Pawła II

Numer katalogowy:  3584
Opis:  Papież Jan Paweł II
Data wprowadzenia do obiegu:  16.10.1998
Naklad: 800.000 szt.             Seria tematyczna (57 zn)