Znaczek nr: 3590 - 200 rocznica urodzin Adama Mickiewicza

200 rocznica urodzin Adama Mickiewicza

Numer: 3590
W obiegu od:  24.12.1998

Opis: Grób Marii Potockiej na Krymie

Nakład: 1.000.000 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 18 zn.

200 rocznica urodzin Adama Mickiewicza

Numer katalogowy:  3590
Opis:  Grób Marii Potockiej na Krymie
Data wprowadzenia do obiegu:  24.12.1998
Naklad: 1.000.000 szt.           Seria (4 zn)    Seria tematyczna (18 zn)