Blok nr: 119A - XVII Zjazd Polskiego Związku Filatelistów

XVII Zjazd Polskiego Związku Filatelistów

Numer: 3576-3577A
W obiegu od:  18.09.1998

Opis: Panorama XVII wiecznego Szczecina

Nr bloku poczta:  119A
Nr bloku Fischer:  121A
Nakład: 100.000 szt.

XVII Zjazd Polskiego Związku Filatelistów

Numer katalogowy:  3576-3577A
Opis:  Panorama XVII wiecznego Szczecina
Data wprowadzenia do obiegu:  18.09.1998
Nr bloku poczta:  119A
Nr bloku Fischer:  121A
Naklad: 100.000 szt.