Blok nr: 130A - Europejska Wystawa Filatelistyczna - EuroCuprum 2001

Europejska Wystawa Filatelistyczna - EuroCuprum 2001

Numer: 3762A
W obiegu od:  01.09.2001

Opis: Panoram± Lublina z XVIII i rylec grawerski

Nr bloku poczta:  130A
Nr bloku Fischer:  134A
Nakład: 120.000 szt.

Europejska Wystawa Filatelistyczna - EuroCuprum 2001

Numer katalogowy:  3762A
Opis:  Panoram± Lublina z XVIII i rylec grawerski
Data wprowadzenia do obiegu:  01.09.2001
Nr bloku poczta:  130A
Nr bloku Fischer:  134A
Naklad: 120.000 szt.