Znaczek nr: 3641 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3641
W obiegu od:  25.09.1999

Opis: Władysław IV Waza (1595-1648)

Nakład: 1.000.000 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Numer katalogowy:  3641
Opis:  Władysław IV Waza (1595-1648)
Data wprowadzenia do obiegu:  25.09.1999
Naklad: 1.000.000 szt.           Seria (4 zn)    Seria tematyczna (44 zn)