Znaczek nr: 3642 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3642
W obiegu od:  25.09.1999

Opis: Jan II Kazimierz (1609-1672)

Nakład: 1.000.000 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Numer katalogowy:  3642
Opis:  Jan II Kazimierz (1609-1672)
Data wprowadzenia do obiegu:  25.09.1999
Naklad: 1.000.000 szt.           Seria (4 zn)    Seria tematyczna (44 zn)