Blok nr: 138A - Światowa Wystawa Filatelistyczna Sydney 2005

Światowa Wystawa Filatelistyczna Sydney 2005

Numer: 4030A
W obiegu od:  21.04.2005

Opis: Muszla szponiatka (Lambis trunkata).

Nr bloku poczta:  138A
Nr bloku Fischer:  158A
Nakład: 150.000 szt.

Światowa Wystawa Filatelistyczna Sydney 2005

Numer katalogowy:  4030A
Opis:  Muszla szponiatka (Lambis trunkata).
Data wprowadzenia do obiegu:  21.04.2005
Nr bloku poczta:  138A
Nr bloku Fischer:  158A
Naklad: 150.000 szt.