Blok nr: 144A - XIX Walny Zjazd Polskiego Związku Fialtelistów

XIX Walny Zjazd Polskiego Związku Fialtelistów

Numer: 4106A
W obiegu od:  20.09.2006

Opis: Ratusz w Lublinie.

Nr bloku poczta:  144A
Nr bloku Fischer:  171A
Nakład: 100.000 szt.

XIX Walny Zjazd Polskiego Związku Fialtelistów

Numer katalogowy:  4106A
Opis:  Ratusz w Lublinie.
Data wprowadzenia do obiegu:  20.09.2006
Nr bloku poczta:  144A
Nr bloku Fischer:  171A
Naklad: 100.000 szt.