Znaczek nr: 1412 - 20 rocznica wyzwolenia Warszawy

20 rocznica wyzwolenia Warszawy

Numer: 1412
W obiegu od:  15.01.1965

Opis: Warszawska Nike

20 rocznica wyzwolenia Warszawy

Numer katalogowy:  1412
W obiegu od:  15.01.1965
Opis:  Warszawska Nike
Znaczek nr: 1413 - Statki żaglowe

Statki żaglowe

Numer: 1413
W obiegu od:  25.01.1965

Opis: Egipski statek morski (ok.1480r pne)

Seria: 8 zn.

Seria tem.: 32 zn.

Statki żaglowe

Numer katalogowy:  1413
W obiegu od:  25.01.1965
Opis:  Egipski statek morski (ok.1480r pne)
Seria (8 zn)   Seria tematyczna (32 zn)  
Znaczek nr: 1414 - Statki żaglowe

Statki żaglowe

Numer: 1414
W obiegu od:  25.01.1965

Opis: Fenicki statek handlowy (XVw pne)

Seria: 8 zn.

Seria tem.: 32 zn.

Statki żaglowe

Numer katalogowy:  1414
W obiegu od:  25.01.1965
Opis:  Fenicki statek handlowy (XVw pne)
Seria (8 zn)   Seria tematyczna (32 zn)  
Znaczek nr: 1415 - Statki żaglowe

Statki żaglowe

Numer: 1415
W obiegu od:  25.01.1965

Opis: Galera grecka Triera (Vw pne)

Seria: 8 zn.

Seria tem.: 32 zn.

Statki żaglowe

Numer katalogowy:  1415
W obiegu od:  25.01.1965
Opis:  Galera grecka Triera (Vw pne)
Seria (8 zn)   Seria tematyczna (32 zn)  
Znaczek nr: 1416 - Statki żaglowe

Statki żaglowe

Numer: 1416
W obiegu od:  25.01.1965

Opis: Rzymski statek handlowy (IIIw)

Seria: 8 zn.

Seria tem.: 32 zn.

Statki żaglowe

Numer katalogowy:  1416
W obiegu od:  25.01.1965
Opis:  Rzymski statek handlowy (IIIw)
Seria (8 zn)   Seria tematyczna (32 zn)  
Znaczek nr: 1417 - Statki żaglowe

Statki żaglowe

Numer: 1417
W obiegu od:  25.01.1965

Opis: Statek skandynawski (IXw)

Seria: 8 zn.

Seria tem.: 32 zn.

Statki żaglowe

Numer katalogowy:  1417
W obiegu od:  25.01.1965
Opis:  Statek skandynawski (IXw)
Seria (8 zn)   Seria tematyczna (32 zn)  
Znaczek nr: 1418 - Statki żaglowe

Statki żaglowe

Numer: 1418
W obiegu od:  25.01.1965

Opis: Statek fryzyjski Koga (XIVw)

Seria: 8 zn.

Seria tem.: 32 zn.

Statki żaglowe

Numer katalogowy:  1418
W obiegu od:  25.01.1965
Opis:  Statek fryzyjski Koga (XIVw)
Seria (8 zn)   Seria tematyczna (32 zn)  
Znaczek nr: 1419 - Statki żaglowe

Statki żaglowe

Numer: 1419
W obiegu od:  25.01.1965

Opis: Statek handlowy Holk (XIVw)

Seria: 8 zn.

Seria tem.: 32 zn.

Statki żaglowe

Numer katalogowy:  1419
W obiegu od:  25.01.1965
Opis:  Statek handlowy Holk (XIVw)
Seria (8 zn)   Seria tematyczna (32 zn)  
Znaczek nr: 1420 - Statki żaglowe

Statki żaglowe

Numer: 1420
W obiegu od:  25.01.1965

Opis: Statek handlowy Karaka (XVw)

Seria: 8 zn.

Seria tem.: 32 zn.

Statki żaglowe

Numer katalogowy:  1420
W obiegu od:  25.01.1965
Opis:  Statek handlowy Karaka (XVw)
Seria (8 zn)   Seria tematyczna (32 zn)  
Znaczek nr: 1421 - Zwierzęta prehistoryczne

Zwierzęta prehistoryczne

Numer: 1421
W obiegu od:  5.03.1965

Opis: Edaphosaurus

Seria: 10 zn.

Zwierzęta prehistoryczne

Numer katalogowy:  1421
W obiegu od:  5.03.1965
Opis:  Edaphosaurus
Seria (10 zn)  
Znaczek nr: 1422 - Zwierzęta prehistoryczne

Zwierzęta prehistoryczne

Numer: 1422
W obiegu od:  5.03.1965

Opis: Cryptocleidus

Seria: 10 zn.

Zwierzęta prehistoryczne

Numer katalogowy:  1422
W obiegu od:  5.03.1965
Opis:  Cryptocleidus
Seria (10 zn)  
Znaczek nr: 1423 - Zwierzęta prehistoryczne

Zwierzęta prehistoryczne

Numer: 1423
W obiegu od:  5.03.1965

Opis: Brontosaurus

Seria: 10 zn.

Zwierzęta prehistoryczne

Numer katalogowy:  1423
W obiegu od:  5.03.1965
Opis:  Brontosaurus
Seria (10 zn)  
Znaczek nr: 1424 - Zwierzęta prehistoryczne

Zwierzęta prehistoryczne

Numer: 1424
W obiegu od:  5.03.1965

Opis: Mesosaurus

Seria: 10 zn.

Zwierzęta prehistoryczne

Numer katalogowy:  1424
W obiegu od:  5.03.1965
Opis:  Mesosaurus
Seria (10 zn)  
Znaczek nr: 1425 - Zwierzęta prehistoryczne

Zwierzęta prehistoryczne

Numer: 1425
W obiegu od:  5.03.1965

Opis: Stegosaurus

Seria: 10 zn.

Zwierzęta prehistoryczne

Numer katalogowy:  1425
W obiegu od:  5.03.1965
Opis:  Stegosaurus
Seria (10 zn)  
Znaczek nr: 1426 - Zwierzęta prehistoryczne

Zwierzęta prehistoryczne

Numer: 1426
W obiegu od:  5.03.1965

Opis: Brachiosaurus

Seria: 10 zn.

Zwierzęta prehistoryczne

Numer katalogowy:  1426
W obiegu od:  5.03.1965
Opis:  Brachiosaurus
Seria (10 zn)  
Znaczek nr: 1427 - Zwierzęta prehistoryczne

Zwierzęta prehistoryczne

Numer: 1427
W obiegu od:  5.03.1965

Opis: Styracosaurus

Seria: 10 zn.

Zwierzęta prehistoryczne

Numer katalogowy:  1427
W obiegu od:  5.03.1965
Opis:  Styracosaurus
Seria (10 zn)  
Znaczek nr: 1428 - Zwierzęta prehistoryczne

Zwierzęta prehistoryczne

Numer: 1428
W obiegu od:  5.03.1965

Opis: Corythosaurus

Seria: 10 zn.

Zwierzęta prehistoryczne

Numer katalogowy:  1428
W obiegu od:  5.03.1965
Opis:  Corythosaurus
Seria (10 zn)  
Znaczek nr: 1429 - Zwierzęta prehistoryczne

Zwierzęta prehistoryczne

Numer: 1429
W obiegu od:  5.03.1965

Opis: Rhamphorhynchus

Seria: 10 zn.

Zwierzęta prehistoryczne

Numer katalogowy:  1429
W obiegu od:  5.03.1965
Opis:  Rhamphorhynchus
Seria (10 zn)  
Znaczek nr: 1430 - Zwierzęta prehistoryczne

Zwierzęta prehistoryczne

Numer: 1430
W obiegu od:  5.03.1965

Opis: Tyrannosaurus

Seria: 10 zn.

Zwierzęta prehistoryczne

Numer katalogowy:  1430
W obiegu od:  5.03.1965
Opis:  Tyrannosaurus
Seria (10 zn)  
Znaczek nr: 1431 - 20 rocznica Układu PRL-ZSRR

20 rocznica Układu PRL-ZSRR

Numer: 1431
W obiegu od:  21.04.1965

Opis: Symboliczna pieczęć

Seria: 2 zn.

20 rocznica Układu PRL-ZSRR

Numer katalogowy:  1431
W obiegu od:  21.04.1965
Opis:  Symboliczna pieczęć
Seria (2 zn)  
Znaczek nr: 1432 - 20 rocznica Układu PRL-ZSRR

20 rocznica Układu PRL-ZSRR

Numer: 1432
W obiegu od:  21.04.1965

Opis: Flaga Polski i ZSRR

Seria: 2 zn.

20 rocznica Układu PRL-ZSRR

Numer katalogowy:  1432
W obiegu od:  21.04.1965
Opis:  Flaga Polski i ZSRR
Seria (2 zn)  
Znaczek nr: 1433 - 20 rocznica zwycięstwa nad 

faszyzmem

20 rocznica zwycięstwa nad faszyzmem

Numer: 1433
W obiegu od:  8.05.1965

Opis: Rysunek Pablo Picassa Gołąbek pokoju

Nakład:   szt.

20 rocznica zwycięstwa nad faszyzmem

Numer katalogowy:  1433
W obiegu od:  8.05.1965
Opis:  Rysunek Pablo Picassa Gołąbek pokoju
Nakład:   szt.
Znaczek nr: 1434 - 20 rocznica wyzwolenia Ziem 

Zachodnich i Północnych

20 rocznica wyzwolenia Ziem Zachodnich i Północnych

Numer: 1434
W obiegu od:  8.05.1965

Opis: Godło PRL oraz godła miast wyzwolonych

20 rocznica wyzwolenia Ziem Zachodnich i Północnych

Numer katalogowy:  1434
W obiegu od:  8.05.1965
Opis:  Godło PRL oraz godła miast wyzwolonych
Znaczek nr: 1435 - 100 lecie Międzynarodowego 

Związku Telekomunikacyjnego UIT

100 lecie Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego UIT

Numer: 1435
W obiegu od:  17.05.1965

Opis: Symbol UIT

Nakład:   szt.

100 lecie Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego UIT

Numer katalogowy:  1435
W obiegu od:  17.05.1965
Opis:  Symbol UIT
Nakład:   szt.
Znaczek nr: 1436 - 70 lecie ruchu ludowego

70 lecie ruchu ludowego

Numer: 1436
W obiegu od:  5.06.1965

Opis: Gazeta Przyjaciel Ludu

Seria: 2 zn.

70 lecie ruchu ludowego

Numer katalogowy:  1436
W obiegu od:  5.06.1965
Opis:  Gazeta Przyjaciel Ludu
Seria (2 zn)  
Znaczek nr: 1437 - 70 lecie ruchu ludowego

70 lecie ruchu ludowego

Numer: 1437
W obiegu od:  5.06.1965

Opis: Kłosy zboża

Seria: 2 zn.

70 lecie ruchu ludowego

Numer katalogowy:  1437
W obiegu od:  5.06.1965
Opis:  Kłosy zboża
Seria (2 zn)  
Znaczek nr: 1438 - Mistrzostwa Świata w klasie Finn

Mistrzostwa Świata w klasie Finn

Numer: 1438
W obiegu od:  14.06.1965

Opis: Jacht typu Dragon

Seria: 8 zn.

Mistrzostwa Świata w klasie Finn

Numer katalogowy:  1438
W obiegu od:  14.06.1965
Opis:  Jacht typu Dragon
Seria (8 zn)  
Znaczek nr: 1439 - Mistrzostwa Świata w klasie Finn

Mistrzostwa Świata w klasie Finn

Numer: 1439
W obiegu od:  14.06.1965

Opis: Jacht typu 5,5

Seria: 8 zn.

Mistrzostwa Świata w klasie Finn

Numer katalogowy:  1439
W obiegu od:  14.06.1965
Opis:  Jacht typu 5,5
Seria (8 zn)  
Znaczek nr: 1440 - Mistrzostwa Świata w klasie Finn

Mistrzostwa Świata w klasie Finn

Numer: 1440
W obiegu od:  14.06.1965

Opis: Jacht typu Finn

Seria: 8 zn.

Mistrzostwa Świata w klasie Finn

Numer katalogowy:  1440
W obiegu od:  14.06.1965
Opis:  Jacht typu Finn
Seria (8 zn)  
Znaczek nr: 1441 - Mistrzostwa Świata w klasie Finn

Mistrzostwa Świata w klasie Finn

Numer: 1441
W obiegu od:  14.06.1965

Opis: Jacht typu V

Seria: 8 zn.

Mistrzostwa Świata w klasie Finn

Numer katalogowy:  1441
W obiegu od:  14.06.1965
Opis:  Jacht typu V
Seria (8 zn)  
Znaczek nr: 1442 - Mistrzostwa Świata w klasie Finn

Mistrzostwa Świata w klasie Finn

Numer: 1442
W obiegu od:  14.06.1965

Opis: Jacht typu Caet

Seria: 8 zn.

Mistrzostwa Świata w klasie Finn

Numer katalogowy:  1442
W obiegu od:  14.06.1965
Opis:  Jacht typu Caet
Seria (8 zn)  
Znaczek nr: 1443 - Mistrzostwa Świata w klasie Finn

Mistrzostwa Świata w klasie Finn

Numer: 1443
W obiegu od:  14.06.1965

Opis: Jacht typu Star

Seria: 8 zn.

Mistrzostwa Świata w klasie Finn

Numer katalogowy:  1443
W obiegu od:  14.06.1965
Opis:  Jacht typu Star
Seria (8 zn)  
Znaczek nr: 1444 - Mistrzostwa Świata w klasie Finn

Mistrzostwa Świata w klasie Finn

Numer: 1444
W obiegu od:  14.06.1965

Opis: Jacht typu Latający Holender i Ametyst

Seria: 8 zn.

Mistrzostwa Świata w klasie Finn

Numer katalogowy:  1444
W obiegu od:  14.06.1965
Opis:  Jacht typu Latający Holender i Ametyst
Seria (8 zn)  
Znaczek nr: 1445 - Mistrzostwa Świata w klasie Finn

Mistrzostwa Świata w klasie Finn

Numer: 1445
W obiegu od:  14.06.1965

Opis: Jacht typu Ametyst

Seria: 8 zn.

Mistrzostwa Świata w klasie Finn

Numer katalogowy:  1445
W obiegu od:  14.06.1965
Opis:  Jacht typu Ametyst
Seria (8 zn)  
Blok nr: 34 - Mistrzostwa Świata w klasie Finn

Mistrzostwa Świata w klasie Finn

Numer: 1446
W obiegu od:  14.06.1965

Opis: Stylizowane jachty typu 'Finn'

Nr bloku poczta:  34
Nr bloku Fischer:  34
Nakład: 957.000 szt.

Mistrzostwa Świata w klasie Finn

Numer katalogowy:  1446
W obiegu od:  14.06.1965
Opis:  Stylizowane jachty typu 'Finn'
Nr bloku poczta:  34
Nr bloku Fischer:  34
Nakład: 957.000 szt.
Znaczek nr: 1447 - VI kongres Ministrów Łączności w 

Pekinie

VI kongres Ministrów Łączności w Pekinie

Numer: 1447
W obiegu od:  14.06.1965

Opis: Karol Marks i Włodzimierz Lenin

VI kongres Ministrów Łączności w Pekinie

Numer katalogowy:  1447
W obiegu od:  14.06.1965
Opis:  Karol Marks i Włodzimierz Lenin
Znaczek nr: 1448 - Siedem wieków Warszawy

Siedem wieków Warszawy

Numer: 1448
W obiegu od:  21.07.1965

Opis: Syrena, herb Warszawy z XVIw

Seria: 8 zn.

Siedem wieków Warszawy

Numer katalogowy:  1448
W obiegu od:  21.07.1965
Opis:  Syrena, herb Warszawy z XVIw
Seria (8 zn)  
Znaczek nr: 1449 - Siedem wieków Warszawy

Siedem wieków Warszawy

Numer: 1449
W obiegu od:  21.07.1965

Opis: Naczynie gliniane

Seria: 8 zn.

Siedem wieków Warszawy

Numer katalogowy:  1449
W obiegu od:  21.07.1965
Opis:  Naczynie gliniane
Seria (8 zn)  
Znaczek nr: 1450 - Siedem wieków Warszawy

Siedem wieków Warszawy

Numer: 1450
W obiegu od:  21.07.1965

Opis: Nagrobek ostatnich książąt mazowieckich

Seria: 8 zn.

Siedem wieków Warszawy

Numer katalogowy:  1450
W obiegu od:  21.07.1965
Opis:  Nagrobek ostatnich książąt mazowieckich
Seria (8 zn)  
Znaczek nr: 1451 - Siedem wieków Warszawy

Siedem wieków Warszawy

Numer: 1451
W obiegu od:  21.07.1965

Opis: Ratusz staromiejski

Seria: 8 zn.

Siedem wieków Warszawy

Numer katalogowy:  1451
W obiegu od:  21.07.1965
Opis:  Ratusz staromiejski
Seria (8 zn)  
Znaczek nr: 1452 - Siedem wieków Warszawy

Siedem wieków Warszawy

Numer: 1452
W obiegu od:  21.07.1965

Opis: Barbakan

Seria: 8 zn.

Siedem wieków Warszawy

Numer katalogowy:  1452
W obiegu od:  21.07.1965
Opis:  Barbakan
Seria (8 zn)  
Znaczek nr: 1453 - Siedem wieków Warszawy

Siedem wieków Warszawy

Numer: 1453
W obiegu od:  21.07.1965

Opis: Arsenał Warszawski

Seria: 8 zn.

Siedem wieków Warszawy

Numer katalogowy:  1453
W obiegu od:  21.07.1965
Opis:  Arsenał Warszawski
Seria (8 zn)  
Znaczek nr: 1454 - Siedem wieków Warszawy

Siedem wieków Warszawy

Numer: 1454
W obiegu od:  21.07.1965

Opis: Teatr Narodowy

Seria: 8 zn.

Siedem wieków Warszawy

Numer katalogowy:  1454
W obiegu od:  21.07.1965
Opis:  Teatr Narodowy
Seria (8 zn)  
Znaczek nr: 1455 - Siedem wieków Warszawy

Siedem wieków Warszawy

Numer: 1455
W obiegu od:  21.07.1965

Opis: Pałac Staszica

Seria: 8 zn.

Siedem wieków Warszawy

Numer katalogowy:  1455
W obiegu od:  21.07.1965
Opis:  Pałac Staszica
Seria (8 zn)  
Blok nr: 35 - Siedem wieków Warszawy

Siedem wieków Warszawy

Numer: 1456
W obiegu od:  21.07.1965

Opis: Pomnik Bohaterów Warszawy - Nike

Nr bloku poczta:  35
Nr bloku Fischer:  35
Nakład: 1.200.000 szt.

Siedem wieków Warszawy

Numer katalogowy:  1456
W obiegu od:  21.07.1965
Opis:  Pomnik Bohaterów Warszawy - Nike
Nr bloku poczta:  35
Nr bloku Fischer:  35
Nakład: 1.200.000 szt.
Znaczek nr: 1457 - Międzynarodowy Rok Spokojnego  Słońca

Międzynarodowy Rok Spokojnego Słońca

Numer: 1457
W obiegu od:  9.08.1965

Opis: Emblemat Międzynarodowego Roku Spokojnego Słońca

Seria: 6 zn.

Międzynarodowy Rok Spokojnego Słońca

Numer katalogowy:  1457
W obiegu od:  9.08.1965
Opis:  Emblemat Międzynarodowego Roku Spokojnego Słońca
Seria (6 zn)  
Znaczek nr: 1458 - Międzynarodowy Rok Spokojnego  Słońca

Międzynarodowy Rok Spokojnego Słońca

Numer: 1458
W obiegu od:  9.08.1965

Opis: Emblemat Międzynarodowego Roku Spokojnego Słońca

Seria: 6 zn.

Międzynarodowy Rok Spokojnego Słońca

Numer katalogowy:  1458
W obiegu od:  9.08.1965
Opis:  Emblemat Międzynarodowego Roku Spokojnego Słońca
Seria (6 zn)  
Znaczek nr: 1459 - Międzynarodowy Rok Spokojnego  Słońca

Międzynarodowy Rok Spokojnego Słońca

Numer: 1459
W obiegu od:  9.08.1965

Opis: Antena naziemna do badań promieniowania słonecznego

Seria: 6 zn.

Międzynarodowy Rok Spokojnego Słońca

Numer katalogowy:  1459
W obiegu od:  9.08.1965
Opis:  Antena naziemna do badań promieniowania słonecznego
Seria (6 zn)  
Znaczek nr: 1460 - Międzynarodowy Rok Spokojnego  Słońca

Międzynarodowy Rok Spokojnego Słońca

Numer: 1460
W obiegu od:  9.08.1965

Opis: Antena naziemna do badań promieniowania słonecznego

Seria: 6 zn.

Międzynarodowy Rok Spokojnego Słońca

Numer katalogowy:  1460
W obiegu od:  9.08.1965
Opis:  Antena naziemna do badań promieniowania słonecznego
Seria (6 zn)  
Znaczek nr: 1461 - Międzynarodowy Rok Spokojnego  Słońca

Międzynarodowy Rok Spokojnego Słońca

Numer: 1461
W obiegu od:  9.08.1965

Opis: Układ Słoneczny

Seria: 6 zn.

Międzynarodowy Rok Spokojnego Słońca

Numer katalogowy:  1461
W obiegu od:  9.08.1965
Opis:  Układ Słoneczny
Seria (6 zn)  
Znaczek nr: 1462 - Międzynarodowy Rok Spokojnego  Słońca

Międzynarodowy Rok Spokojnego Słońca

Numer: 1462
W obiegu od:  9.08.1965

Opis: Układ Słoneczny

Seria: 6 zn.

Międzynarodowy Rok Spokojnego Słońca

Numer katalogowy:  1462
W obiegu od:  9.08.1965
Opis:  Układ Słoneczny
Seria (6 zn)  
Znaczek nr: 1463 - Storczyki

Storczyki

Numer: 1463
W obiegu od:  6.09.1965

Opis: Odontoglossum grande

Seria: 9 zn.

Storczyki

Numer katalogowy:  1463
W obiegu od:  6.09.1965
Opis:  Odontoglossum grande
Seria (9 zn)  
Znaczek nr: 1464 - Storczyki

Storczyki

Numer: 1464
W obiegu od:  6.09.1965

Opis: Cypriepedium hibridum

Seria: 9 zn.

Storczyki

Numer katalogowy:  1464
W obiegu od:  6.09.1965
Opis:  Cypriepedium hibridum
Seria (9 zn)  
Znaczek nr: 1465 - Storczyki

Storczyki

Numer: 1465
W obiegu od:  6.09.1965

Opis: Lycaste skinneri

Seria: 9 zn.

Storczyki

Numer katalogowy:  1465
W obiegu od:  6.09.1965
Opis:  Lycaste skinneri
Seria (9 zn)  
Znaczek nr: 1466 - Storczyki

Storczyki

Numer: 1466
W obiegu od:  6.09.1965

Opis: Cattleya warszewiczii

Seria: 9 zn.

Storczyki

Numer katalogowy:  1466
W obiegu od:  6.09.1965
Opis:  Cattleya warszewiczii
Seria (9 zn)  
Znaczek nr: 1467 - Storczyki

Storczyki

Numer: 1467
W obiegu od:  6.09.1965

Opis: Vanda sanderiana

Seria: 9 zn.

Storczyki

Numer katalogowy:  1467
W obiegu od:  6.09.1965
Opis:  Vanda sanderiana
Seria (9 zn)  
Znaczek nr: 1468 - Storczyki

Storczyki

Numer: 1468
W obiegu od:  6.09.1965

Opis: Cypri pedium hibridum

Seria: 9 zn.

Storczyki

Numer katalogowy:  1468
W obiegu od:  6.09.1965
Opis:  Cypri pedium hibridum
Seria (9 zn)  
Znaczek nr: 1469 - Storczyki

Storczyki

Numer: 1469
W obiegu od:  6.09.1965

Opis: Dobralia

Seria: 9 zn.

Storczyki

Numer katalogowy:  1469
W obiegu od:  6.09.1965
Opis:  Dobralia
Seria (9 zn)  
Znaczek nr: 1470 - Storczyki

Storczyki

Numer: 1470
W obiegu od:  6.09.1965

Opis: Disa grandiflora

Seria: 9 zn.

Storczyki

Numer katalogowy:  1470
W obiegu od:  6.09.1965
Opis:  Disa grandiflora
Seria (9 zn)  
Znaczek nr: 1471 - Storczyki

Storczyki

Numer: 1471
W obiegu od:  6.09.1965

Opis: Cattleya labieta

Seria: 9 zn.

Storczyki

Numer katalogowy:  1471
W obiegu od:  6.09.1965
Opis:  Cattleya labieta
Seria (9 zn)  
Znaczek nr: 1472 - Medale Polaków na Igrzyskach  Olimpijskich w Tokio

Medale Polaków na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio

Numer: 1472
W obiegu od:  8.10.1965

Opis: Podnoszenie ciężarów

Seria: 8 zn.

Seria tem.: 79 zn.

Medale Polaków na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio

Numer katalogowy:  1472
W obiegu od:  8.10.1965
Opis:  Podnoszenie ciężarów
Seria (8 zn)   Seria tematyczna (79 zn)  
Znaczek nr: 1473 - Medale Polaków na Igrzyskach  Olimpijskich w Tokio

Medale Polaków na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio

Numer: 1473
W obiegu od:  8.10.1965

Opis: Boks

Seria: 8 zn.

Seria tem.: 79 zn.

Medale Polaków na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio

Numer katalogowy:  1473
W obiegu od:  8.10.1965
Opis:  Boks
Seria (8 zn)   Seria tematyczna (79 zn)  
Znaczek nr: 1474 - Medale Polaków na Igrzyskach  Olimpijskich w Tokio

Medale Polaków na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio

Numer: 1474
W obiegu od:  8.10.1965

Opis: Sztafeta mężczyzn 4x100m

Seria: 8 zn.

Seria tem.: 79 zn.

Medale Polaków na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio

Numer katalogowy:  1474
W obiegu od:  8.10.1965
Opis:  Sztafeta mężczyzn 4x100m
Seria (8 zn)   Seria tematyczna (79 zn)  
Znaczek nr: 1475 - Medale Polaków na Igrzyskach  Olimpijskich w Tokio

Medale Polaków na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio

Numer: 1475
W obiegu od:  8.10.1965

Opis: Floret

Seria: 8 zn.

Seria tem.: 79 zn.

Medale Polaków na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio

Numer katalogowy:  1475
W obiegu od:  8.10.1965
Opis:  Floret
Seria (8 zn)   Seria tematyczna (79 zn)  
Znaczek nr: 1476 - Medale Polaków na Igrzyskach  Olimpijskich w Tokio

Medale Polaków na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio

Numer: 1476
W obiegu od:  8.10.1965

Opis: Bieg przez płotki kobiet na 80m

Seria: 8 zn.

Seria tem.: 79 zn.

Medale Polaków na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio

Numer katalogowy:  1476
W obiegu od:  8.10.1965
Opis:  Bieg przez płotki kobiet na 80m
Seria (8 zn)   Seria tematyczna (79 zn)  
Znaczek nr: 1477 - Medale Polaków na Igrzyskach  Olimpijskich w Tokio

Medale Polaków na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio

Numer: 1477
W obiegu od:  8.10.1965

Opis: Sztafeta kobiet 4x100m

Seria: 8 zn.

Seria tem.: 79 zn.

Medale Polaków na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio

Numer katalogowy:  1477
W obiegu od:  8.10.1965
Opis:  Sztafeta kobiet 4x100m
Seria (8 zn)   Seria tematyczna (79 zn)  
Znaczek nr: 1478 - Medale Polaków na Igrzyskach  Olimpijskich w Tokio

Medale Polaków na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio

Numer: 1478
W obiegu od:  8.10.1965

Opis: Trójskok

Seria: 8 zn.

Seria tem.: 79 zn.

Medale Polaków na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio

Numer katalogowy:  1478
W obiegu od:  8.10.1965
Opis:  Trójskok
Seria (8 zn)   Seria tematyczna (79 zn)  
Znaczek nr: 1479 - Medale Polaków na Igrzyskach  Olimpijskich w Tokio

Medale Polaków na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio

Numer: 1479
W obiegu od:  8.10.1965

Opis: Siatkówka kobiet

Seria: 8 zn.

Seria tem.: 79 zn.

Medale Polaków na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio

Numer katalogowy:  1479
W obiegu od:  8.10.1965
Opis:  Siatkówka kobiet
Seria (8 zn)   Seria tematyczna (79 zn)  
Znaczek nr: 1480 - Dzień Znaczka

Dzień Znaczka

Numer: 1480
W obiegu od:  9.10.1965

Opis: Dyliżans obraz Piotra Michałowskiego

Seria: 2 zn.

Dzień Znaczka

Numer katalogowy:  1480
W obiegu od:  9.10.1965
Opis:  Dyliżans obraz Piotra Michałowskiego
Seria (2 zn)  
Znaczek nr: 1481 - Dzień Znaczka

Dzień Znaczka

Numer: 1481
W obiegu od:  9.10.1965

Opis: Kareta na wyjezdnem akwarela Piotra Michałowskiego

Seria: 2 zn.

Dzień Znaczka

Numer katalogowy:  1481
W obiegu od:  9.10.1965
Opis:  Kareta na wyjezdnem akwarela Piotra Michałowskiego
Seria (2 zn)  
Znaczek nr: 1482 - 20 rocznica powstania ONZ

20 rocznica powstania ONZ

Numer: 1482
W obiegu od:  24.10.1965

Opis: Symbol Organizacji Narodów Zjednoczonych

Nakład:   szt.

20 rocznica powstania ONZ

Numer katalogowy:  1482
W obiegu od:  24.10.1965
Opis:  Symbol Organizacji Narodów Zjednoczonych
Nakład:   szt.
Znaczek nr: 1483 - Walka i Męczeństwo Narodu  Polskiego

Walka i Męczeństwo Narodu Polskiego

Numer: 1483
W obiegu od:  29.11.1965

Opis: Pomnik ku czci partyzantów ziemi kieleckiej

Seria: 3 zn.

Seria tem.: 21 zn.

Walka i Męczeństwo Narodu Polskiego

Numer katalogowy:  1483
W obiegu od:  29.11.1965
Opis:  Pomnik ku czci partyzantów ziemi kieleckiej
Seria (3 zn)   Seria tematyczna (21 zn)  
Znaczek nr: 1484 - Walka i Męczeństwo Narodu  Polskiego

Walka i Męczeństwo Narodu Polskiego

Numer: 1484
W obiegu od:  29.11.1965

Opis: Pomnik ku czci zamordowanych przez hitlerowców w obozie w Płaszowie

Seria: 3 zn.

Seria tem.: 21 zn.

Walka i Męczeństwo Narodu Polskiego

Numer katalogowy:  1484
W obiegu od:  29.11.1965
Opis:  Pomnik ku czci zamordowanych przez hitlerowców w obozie w Płaszowie
Seria (3 zn)   Seria tematyczna (21 zn)  
Znaczek nr: 1485 - Walka i Męczeństwo Narodu  Polskiego

Walka i Męczeństwo Narodu Polskiego

Numer: 1485
W obiegu od:  29.11.1965

Opis: Pomnik ku czci zamordowanych przez hitlerowców w obozie w Chełmie

Seria: 3 zn.

Seria tem.: 21 zn.

Walka i Męczeństwo Narodu Polskiego

Numer katalogowy:  1485
W obiegu od:  29.11.1965
Opis:  Pomnik ku czci zamordowanych przez hitlerowców w obozie w Chełmie
Seria (3 zn)   Seria tematyczna (21 zn)  
Znaczek nr: 1486 - Zwierzęta leśne

Zwierzęta leśne

Numer: 1486
W obiegu od:  30.11.1965

Opis: Wilk

Seria: 9 zn.

Zwierzęta leśne

Numer katalogowy:  1486
W obiegu od:  30.11.1965
Opis:  Wilk
Seria (9 zn)  
Znaczek nr: 1487 - Zwierzęta leśne

Zwierzęta leśne

Numer: 1487
W obiegu od:  30.11.1965

Opis: Ryś

Seria: 9 zn.

Zwierzęta leśne

Numer katalogowy:  1487
W obiegu od:  30.11.1965
Opis:  Ryś
Seria (9 zn)  
Znaczek nr: 1488 - Zwierzęta leśne

Zwierzęta leśne

Numer: 1488
W obiegu od:  30.11.1965

Opis: Lis

Seria: 9 zn.

Zwierzęta leśne

Numer katalogowy:  1488
W obiegu od:  30.11.1965
Opis:  Lis
Seria (9 zn)  
Znaczek nr: 1489 - Zwierzęta leśne

Zwierzęta leśne

Numer: 1489
W obiegu od:  30.11.1965

Opis: Borsuk

Seria: 9 zn.

Zwierzęta leśne

Numer katalogowy:  1489
W obiegu od:  30.11.1965
Opis:  Borsuk
Seria (9 zn)  
Znaczek nr: 1490 - Zwierzęta leśne

Zwierzęta leśne

Numer: 1490
W obiegu od:  30.11.1965

Opis: Niedźwiedź

Seria: 9 zn.

Zwierzęta leśne

Numer katalogowy:  1490
W obiegu od:  30.11.1965
Opis:  Niedźwiedź
Seria (9 zn)  
Znaczek nr: 1491 - Zwierzęta leśne

Zwierzęta leśne

Numer: 1491
W obiegu od:  30.11.1965

Opis: Dzik

Seria: 9 zn.

Zwierzęta leśne

Numer katalogowy:  1491
W obiegu od:  30.11.1965
Opis:  Dzik
Seria (9 zn)  
Znaczek nr: 1492 - Zwierzęta leśne

Zwierzęta leśne

Numer: 1492
W obiegu od:  30.11.1965

Opis: Jeleń

Seria: 9 zn.

Zwierzęta leśne

Numer katalogowy:  1492
W obiegu od:  30.11.1965
Opis:  Jeleń
Seria (9 zn)  
Znaczek nr: 1493 - Zwierzęta leśne

Zwierzęta leśne

Numer: 1493
W obiegu od:  30.11.1965

Opis: Żubr

Seria: 9 zn.

Zwierzęta leśne

Numer katalogowy:  1493
W obiegu od:  30.11.1965
Opis:  Żubr
Seria (9 zn)  
Znaczek nr: 1494 - Zwierzęta leśne

Zwierzęta leśne

Numer: 1494
W obiegu od:  30.11.1965

Opis: Łoś

Seria: 9 zn.

Zwierzęta leśne

Numer katalogowy:  1494
W obiegu od:  30.11.1965
Opis:  Łoś
Seria (9 zn)  
Znaczek nr: 1495 - Dawne pojazdy konne

Dawne pojazdy konne

Numer: 1495
W obiegu od:  30.12.1965

Opis: Gig, pojazd sportowy

Seria: 9 zn.

Dawne pojazdy konne

Numer katalogowy:  1495
W obiegu od:  30.12.1965
Opis:  Gig, pojazd sportowy
Seria (9 zn)  
Znaczek nr: 1496 - Dawne pojazdy konne

Dawne pojazdy konne

Numer: 1496
W obiegu od:  30.12.1965

Opis: Coupe, dwuosobowa kareta

Seria: 9 zn.

Dawne pojazdy konne

Numer katalogowy:  1496
W obiegu od:  30.12.1965
Opis:  Coupe, dwuosobowa kareta
Seria (9 zn)  
Znaczek nr: 1497 - Dawne pojazdy konne

Dawne pojazdy konne

Numer: 1497
W obiegu od:  30.12.1965

Opis: Koczyk damski

Seria: 9 zn.

Dawne pojazdy konne

Numer katalogowy:  1497
W obiegu od:  30.12.1965
Opis:  Koczyk damski
Seria (9 zn)  
Znaczek nr: 1498 - Dawne pojazdy konne

Dawne pojazdy konne

Numer: 1498
W obiegu od:  30.12.1965

Opis: Vis-a-vis, pojazd spacerowy

Seria: 9 zn.

Dawne pojazdy konne

Numer katalogowy:  1498
W obiegu od:  30.12.1965
Opis:  Vis-a-vis, pojazd spacerowy
Seria (9 zn)  
Znaczek nr: 1499 - Dawne pojazdy konne

Dawne pojazdy konne

Numer: 1499
W obiegu od:  30.12.1965

Opis: Cab, pojazd wyjazdowy

Seria: 9 zn.

Dawne pojazdy konne

Numer katalogowy:  1499
W obiegu od:  30.12.1965
Opis:  Cab, pojazd wyjazdowy
Seria (9 zn)  
Znaczek nr: 1500 - Dawne pojazdy konne

Dawne pojazdy konne

Numer: 1500
W obiegu od:  30.12.1965

Opis: Berlinka, karoca galowa

Seria: 9 zn.

Dawne pojazdy konne

Numer katalogowy:  1500
W obiegu od:  30.12.1965
Opis:  Berlinka, karoca galowa
Seria (9 zn)  
Znaczek nr: 1501 - Dawne pojazdy konne

Dawne pojazdy konne

Numer: 1501
W obiegu od:  30.12.1965

Opis: Brek myśliwski

Seria: 9 zn.

Dawne pojazdy konne

Numer katalogowy:  1501
W obiegu od:  30.12.1965
Opis:  Brek myśliwski
Seria (9 zn)  
Znaczek nr: 1502 - Dawne pojazdy konne

Dawne pojazdy konne

Numer: 1502
W obiegu od:  30.12.1965

Opis: Caleche a la Daumont, pojazd dworski

Seria: 9 zn.

Dawne pojazdy konne

Numer katalogowy:  1502
W obiegu od:  30.12.1965
Opis:  Caleche a la Daumont, pojazd dworski
Seria (9 zn)  
Znaczek nr: 1503 - Dawne pojazdy konne

Dawne pojazdy konne

Numer: 1503
W obiegu od:  30.12.1965

Opis: Brek angielski

Seria: 9 zn.

Dawne pojazdy konne

Numer katalogowy:  1503
W obiegu od:  30.12.1965
Opis:  Brek angielski
Seria (9 zn)