Znaczek nr: 4355 - 400 rocznica urodzin Jana Heweliusza

400 rocznica urodzin Jana Heweliusza

Numer: 4355
W obiegu od:  28.01.2011

Opis: Podobizna Jana Heweliusza na tle fragmentu ryciny z dzieła Mercurius In Sole visus Gedani, 1659, ilustrującej zaćmienie słońca.

Nominał: 3,00 zł 
Nakład: 300000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 6 znaczków 

400 rocznica urodzin Jana Heweliusza

Numer katalogowy:  4355
W obiegu od:  28.01.2011
Opis:  Podobizna Jana Heweliusza na tle fragmentu ryciny z dzieła Mercurius In Sole visus Gedani, 1659, ilustrującej zaćmienie słońca.
Nominał: 3,00 zł 
Nakład: 300000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 6 znaczków 
Znaczek nr: 4356 - Hokej na trawie

Hokej na trawie

Numer: 4356
W obiegu od:  04.02.2011

Opis: Zawodnicy hokeja na trawie.

Nominał: 2,40 zł 
Nakład: 320000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 8 znaczków 

Hokej na trawie

Numer katalogowy:  4356
W obiegu od:  04.02.2011
Opis:  Zawodnicy hokeja na trawie.
Nominał: 2,40 zł 
Nakład: 320000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 8 znaczków 
Znaczek nr: 4357 - 20 Rocnica Utworzenia Grupy Wyszehradzkiej

20 Rocnica Utworzenia Grupy Wyszehradzkiej

Numer: 4357
W obiegu od:  11.02.2011

Opis: Dwie dłonie z palcami złożonymi w znak zwycięstwa oraz w liczbę cztery, na których przedstawiono liczbę: 20, znak Unii Europejskiej i barwy narodowe państw członkowskich. W tle znajdują się nazwy państw członkowskich Grupy Wyszehradzkiej.

Nominał: 3,00 zł 
Nakład: 500000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 8 znaczków 

20 Rocnica Utworzenia Grupy Wyszehradzkiej

Numer katalogowy:  4357
W obiegu od:  11.02.2011
Opis:  Dwie dłonie z palcami złożonymi w znak zwycięstwa oraz w liczbę cztery, na których przedstawiono liczbę: 20, znak Unii Europejskiej i barwy narodowe państw członkowskich. W tle znajdują się nazwy państw członkowskich Grupy Wyszehradzkiej.
Nominał: 3,00 zł 
Nakład: 500000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 8 znaczków 
Znaczek nr: 4358 - 30 rocznica podpisania Porozumienia Łódzkiego i rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów

30 rocznica podpisania Porozumienia Łódzkiego i rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów

Numer: 4358
W obiegu od:  17.02.2011

Opis: na znaczku przedstawiono studenta z podpisanym Porozumieniem Łódzkim wśród studentów uczelni oraz plakat z podziękowaniem studentów dla mieszkańców Łodzi.

Nominał: 1,95 zł 
Nakład: 400000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 20 znaczków 

30 rocznica podpisania Porozumienia Łódzkiego i rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów

Numer katalogowy:  4358
W obiegu od:  17.02.2011
Opis:  na znaczku przedstawiono studenta z podpisanym Porozumieniem Łódzkim wśród studentów uczelni oraz plakat z podziękowaniem studentów dla mieszkańców Łodzi.
Nominał: 1,95 zł 
Nakład: 400000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 20 znaczków 
Znaczek nr: 4359 - Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy

Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy

Numer: 4359
W obiegu od:  28.02.2011

Opis: Twarz chłopca i drzewo.

Nominał: 1,55 zł 
Nakład: 300000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 50 znaczków 

Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy

Numer katalogowy:  4359
W obiegu od:  28.02.2011
Opis:  Twarz chłopca i drzewo.
Nominał: 1,55 zł 
Nakład: 300000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 50 znaczków 
Znaczek nr: 4360 - 100 rocznica urodzin Stefana Kisielewskiego

100 rocznica urodzin Stefana Kisielewskiego

Numer: 4360
W obiegu od:  07.03.2011

Opis: Podobizna Stefana Kisielewskiego na tle zapisu nutowego.

Nominał: 1,95 zł 
Nakład: 420000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 12 znaczków 

100 rocznica urodzin Stefana Kisielewskiego

Numer katalogowy:  4360
W obiegu od:  07.03.2011
Opis:  Podobizna Stefana Kisielewskiego na tle zapisu nutowego.
Nominał: 1,95 zł 
Nakład: 420000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 12 znaczków 
Znaczek nr: 4361 - Wielkanoc

Wielkanoc

Numer: 4361
W obiegu od:  25.03.2011

Opis: Kurczak wśród kwiatów.

Nominał: 1,55 zł 
Nakład: 20000000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 

Seria: 2 zn.

Seria tem.: 47 zn.

Wielkanoc

Numer katalogowy:  4361
W obiegu od:  25.03.2011
Opis:  Kurczak wśród kwiatów.
Nominał: 1,55 zł 
Nakład: 20000000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 
Seria (2 zn)   Seria tematyczna (47 zn)  
Znaczek nr: 4362 - Wielkanoc

Wielkanoc

Numer: 4362
W obiegu od:  25.03.2011

Opis: Zając wśród kwiatów.

Nominał: 2,40 zł 
Nakład: 2000000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 

Seria: 2 zn.

Seria tem.: 47 zn.

Wielkanoc

Numer katalogowy:  4362
W obiegu od:  25.03.2011
Opis:  Zając wśród kwiatów.
Nominał: 2,40 zł 
Nakład: 2000000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 
Seria (2 zn)   Seria tematyczna (47 zn)  
Znaczek nr: 4363 - 100 rocznica urodzin ks. kard. Adama Kozłowieckiego

100 rocznica urodzin ks. kard. Adama Kozłowieckiego

Numer: 4363
W obiegu od:  31.03.2011

Opis: Podobizna ks. kard. Adama Kozłowieckiego i fragmenty fotografii przedstawiających lata szkolne, transport do Oświęcimia, Małe Seminarium w Mpimie, parafie w Kabwe i papieża Jana Pawła II.

Nominał: 1,95 zł 
Nakład: 400000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 50 znaczków 

100 rocznica urodzin ks. kard. Adama Kozłowieckiego

Numer katalogowy:  4363
W obiegu od:  31.03.2011
Opis:  Podobizna ks. kard. Adama Kozłowieckiego i fragmenty fotografii przedstawiających lata szkolne, transport do Oświęcimia, Małe Seminarium w Mpimie, parafie w Kabwe i papieża Jana Pawła II.
Nominał: 1,95 zł 
Nakład: 400000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 50 znaczków 
Znaczek nr: 4364 - Uśmiech świata w fotografiach Elżbiety Dzikowskiej

Uśmiech świata w fotografiach Elżbiety Dzikowskiej

Numer: 4364
W obiegu od:  18.04.2011

Opis: Na znaczku przedstawiono: birmańskiego mnicha z Myanmaru

Nominał: 1,95 zł 
Nakład: 300000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 1 z 6 znaczków 

Seria: 6 zn.

Uśmiech świata w fotografiach Elżbiety Dzikowskiej

Numer katalogowy:  4364
W obiegu od:  18.04.2011
Opis:  Na znaczku przedstawiono: birmańskiego mnicha z Myanmaru
Nominał: 1,95 zł 
Nakład: 300000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 1 z 6 znaczków 
Seria (6 zn)  
Znaczek nr: 4365 - Uśmiech świata w fotografiach Elżbiety Dzikowskiej

Uśmiech świata w fotografiach Elżbiety Dzikowskiej

Numer: 4365
W obiegu od:  18.04.2011

Opis: Na znaczku przedstawiono: etiopską dziewczynkę z plemienia Hamer

Nominał: 1,95 zł 
Nakład: 300000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 1 z 6 znaczków 

Seria: 6 zn.

Uśmiech świata w fotografiach Elżbiety Dzikowskiej

Numer katalogowy:  4365
W obiegu od:  18.04.2011
Opis:  Na znaczku przedstawiono: etiopską dziewczynkę z plemienia Hamer
Nominał: 1,95 zł 
Nakład: 300000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 1 z 6 znaczków 
Seria (6 zn)  
Znaczek nr: 4366 - Uśmiech świata w fotografiach Elżbiety Dzikowskiej

Uśmiech świata w fotografiach Elżbiety Dzikowskiej

Numer: 4366
W obiegu od:  18.04.2011

Opis: Na znaczkau przedstawiono:birmańską dziewczynkę

Nominał: 2,40 zł 
Nakład: 300000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 1 z 6 znaczków 

Seria: 6 zn.

Uśmiech świata w fotografiach Elżbiety Dzikowskiej

Numer katalogowy:  4366
W obiegu od:  18.04.2011
Opis:  Na znaczkau przedstawiono:birmańską dziewczynkę
Nominał: 2,40 zł 
Nakład: 300000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 1 z 6 znaczków 
Seria (6 zn)  
Znaczek nr: 4367 - Uśmiech świata w fotografiach Elżbiety Dzikowskiej

Uśmiech świata w fotografiach Elżbiety Dzikowskiej

Numer: 4367
W obiegu od:  18.04.2011

Opis: Na znaczku przedstawiono: Palestyńczyka z osiołkiem

Nominał: 2,40 zł 
Nakład: 300000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 1 z 6 znaczków 

Seria: 6 zn.

Uśmiech świata w fotografiach Elżbiety Dzikowskiej

Numer katalogowy:  4367
W obiegu od:  18.04.2011
Opis:  Na znaczku przedstawiono: Palestyńczyka z osiołkiem
Nominał: 2,40 zł 
Nakład: 300000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 1 z 6 znaczków 
Seria (6 zn)  
Znaczek nr: 4368 - Uśmiech świata w fotografiach Elżbiety Dzikowskiej

Uśmiech świata w fotografiach Elżbiety Dzikowskiej

Numer: 4368
W obiegu od:  18.04.2011

Opis: Na znaczku przedstawiono: nepalską kobietę z Katmandu

Nominał: 3,00zł 
Nakład: 300000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 1 z 6 znaczków 

Seria: 6 zn.

Uśmiech świata w fotografiach Elżbiety Dzikowskiej

Numer katalogowy:  4368
W obiegu od:  18.04.2011
Opis:  Na znaczku przedstawiono: nepalską kobietę z Katmandu
Nominał: 3,00zł 
Nakład: 300000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 1 z 6 znaczków 
Seria (6 zn)  
Znaczek nr: 4369 - Uśmiech świata w fotografiach Elżbiety Dzikowskiej

Uśmiech świata w fotografiach Elżbiety Dzikowskiej

Numer: 4369
W obiegu od:  18.04.2011

Opis: Na znaczku przedstawiono: peruwiańską Indiankę

Nominał: 3,00 zł 
Nakład: 300000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 1 z 6 znaczków 

Seria: 6 zn.

Uśmiech świata w fotografiach Elżbiety Dzikowskiej

Numer katalogowy:  4369
W obiegu od:  18.04.2011
Opis:  Na znaczku przedstawiono: peruwiańską Indiankę
Nominał: 3,00 zł 
Nakład: 300000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 1 z 6 znaczków 
Seria (6 zn)  
Blok nr:  - Uśmiech świata w fotografiach Elżbiety Dzikowskiej

Uśmiech świata w fotografiach Elżbiety Dzikowskiej

Numer: ark. 4364-4369
W obiegu od:  18.04.2011

Opis: Na znaczkach przedstawiono:
- birmańskiego mnicha z Myanmaru
- etiopską dziewczynkę z plemienia Hamer
- birmańską dziewczynkę
- Palestyńczyka z osiołkiem
- nepalską kobietę z Katmandu
- peruwiańską Indiankę

Nr bloku Fischer:  196
Nakład: 300000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 6 znaczków 

Uśmiech świata w fotografiach Elżbiety Dzikowskiej

Numer katalogowy:  ark. 4364-4369
W obiegu od:  18.04.2011
Opis:  Na znaczkach przedstawiono:
- birmańskiego mnicha z Myanmaru
- etiopską dziewczynkę z plemienia Hamer
- birmańską dziewczynkę
- Palestyńczyka z osiołkiem
- nepalską kobietę z Katmandu
- peruwiańską Indiankę
Nr bloku Fischer:  196
Nakład: 300000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 6 znaczków 
Znaczek nr: 4370 - Beatyfikacja papieża Jana Pawła II

Beatyfikacja papieża Jana Pawła II

Numer: 4370
W obiegu od:  28.04.2011

Opis: Podobizna Papieża Jana Pawła II na tle sylwetki Jezusa Miłosiernego wg obrazu z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach

Nominał: 8,30 zł 
Nakład: 1000000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Zanczek z bloku 

Seria tem.: 57 zn.

Beatyfikacja papieża Jana Pawła II

Numer katalogowy:  4370
W obiegu od:  28.04.2011
Opis:  Podobizna Papieża Jana Pawła II na tle sylwetki Jezusa Miłosiernego wg obrazu z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach
Nominał: 8,30 zł 
Nakład: 1000000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Zanczek z bloku 
Seria tematyczna (57 zn)  
Blok nr: 160 - Beatyfikacja papieża Jana Pawła II

Beatyfikacja papieża Jana Pawła II

Numer: 4370
W obiegu od:  28.04.2011

Opis: Podobizna Papieża Jana Pawła II na tle sylwetki Jezusa Miłosiernego wg obrazu z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach

Nr bloku poczta:  160
Nr bloku Fischer:  197
Nominał: 8,30 zł 
Nakład: 1000000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Blok 

Seria tem.: 57 zn.

Beatyfikacja papieża Jana Pawła II

Numer katalogowy:  4370
W obiegu od:  28.04.2011
Opis:  Podobizna Papieża Jana Pawła II na tle sylwetki Jezusa Miłosiernego wg obrazu z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach
Nr bloku poczta:  160
Nr bloku Fischer:  197
Nominał: 8,30 zł 
Nakład: 1000000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Blok 
Seria tematyczna (57 zn)  
Znaczek nr: 4371 - Europa

Europa

Numer: 4371
W obiegu od:  05.05.2011

Opis: Sylwetka żubra wśród drzew

Nominał: 3,00 zł 
Nakład: 630000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 9 znaczków 

Europa

Numer katalogowy:  4371
W obiegu od:  05.05.2011
Opis:  Sylwetka żubra wśród drzew
Nominał: 3,00 zł 
Nakład: 630000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 9 znaczków 
Znaczek nr: 4372 - Gapiszon, Kwapiszon, Gucio i Cezar

Gapiszon, Kwapiszon, Gucio i Cezar

Numer: 4372
W obiegu od:  27.05.2011

Opis: Rysunek Bohdana Butenko przedstawiające: Gucia

Nominał: 1,55 zł 
Nakład: 420000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 12 znaczków 

Seria: 4 zn.

Gapiszon, Kwapiszon, Gucio i Cezar

Numer katalogowy:  4372
W obiegu od:  27.05.2011
Opis:  Rysunek Bohdana Butenko przedstawiające: Gucia
Nominał: 1,55 zł 
Nakład: 420000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 12 znaczków 
Seria (4 zn)  
Znaczek nr: 4373 - Gapiszon, Kwapiszon, Gucio i Cezar

Gapiszon, Kwapiszon, Gucio i Cezar

Numer: 4373
W obiegu od:  27.05.2011

Opis: Rysunek Bohdana Butenko przedstawiające: Cezara

Nominał: 1,55 zł 
Nakład: 420000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 12 znaczków 

Seria: 4 zn.

Gapiszon, Kwapiszon, Gucio i Cezar

Numer katalogowy:  4373
W obiegu od:  27.05.2011
Opis:  Rysunek Bohdana Butenko przedstawiające: Cezara
Nominał: 1,55 zł 
Nakład: 420000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 12 znaczków 
Seria (4 zn)  
Znaczek nr: 4374 - Gapiszon, Kwapiszon, Gucio i Cezar

Gapiszon, Kwapiszon, Gucio i Cezar

Numer: 4374
W obiegu od:  27.05.2011

Opis: Rysunek Bohdana Butenko przedstawiające: Gapiszona

Nominał: 2,40 zł 
Nakład: 420000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 12 znaczków 

Seria: 4 zn.

Gapiszon, Kwapiszon, Gucio i Cezar

Numer katalogowy:  4374
W obiegu od:  27.05.2011
Opis:  Rysunek Bohdana Butenko przedstawiające: Gapiszona
Nominał: 2,40 zł 
Nakład: 420000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 12 znaczków 
Seria (4 zn)  
Znaczek nr: 4375 - Gapiszon, Kwapiszon, Gucio i Cezar

Gapiszon, Kwapiszon, Gucio i Cezar

Numer: 4375
W obiegu od:  27.05.2011

Opis: Rysunek Bohdana Butenko przedstawiające: Kwapiszona

Nominał: 2,40 zł 
Nakład: 420000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 12 znaczków 

Seria: 4 zn.

Gapiszon, Kwapiszon, Gucio i Cezar

Numer katalogowy:  4375
W obiegu od:  27.05.2011
Opis:  Rysunek Bohdana Butenko przedstawiające: Kwapiszona
Nominał: 2,40 zł 
Nakład: 420000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 12 znaczków 
Seria (4 zn)  
Znaczek nr: 4376 - 100 rocznica urodzin Czesława Miłosza

100 rocznica urodzin Czesława Miłosza

Numer: 4376
W obiegu od:  30.06.2011

Opis: Czesław Miłosz siedzący w bujanym fotelu

Nominał: 4,15 zł 
Nakład: 300000 szt.
Druk: Staloryt i rotograwiura 
Forma sprzedażny: Znaczek z bloku 

100 rocznica urodzin Czesława Miłosza

Numer katalogowy:  4376
W obiegu od:  30.06.2011
Opis:  Czesław Miłosz siedzący w bujanym fotelu
Nominał: 4,15 zł 
Nakład: 300000 szt.
Druk: Staloryt i rotograwiura 
Forma sprzedażny: Znaczek z bloku 
Blok nr: 161 - 100 rocznica urodzin Czesława Miłosza

100 rocznica urodzin Czesława Miłosza

Numer: 4376
W obiegu od:  30.06.2011

Opis: Czesław Miłosz siedzący w bujanym fotelu

Nr bloku poczta:  161
Nr bloku Fischer:  198
Nominał: 4,15 zł 
Nakład: 300000 szt.
Druk: Staloryt i rotograwiura 
Forma sprzedażny: Blok 

100 rocznica urodzin Czesława Miłosza

Numer katalogowy:  4376
W obiegu od:  30.06.2011
Opis:  Czesław Miłosz siedzący w bujanym fotelu
Nr bloku poczta:  161
Nr bloku Fischer:  198
Nominał: 4,15 zł 
Nakład: 300000 szt.
Druk: Staloryt i rotograwiura 
Forma sprzedażny: Blok 
Blok nr: 161ND - 100 rocznica urodzin Czesława Miłosza

100 rocznica urodzin Czesława Miłosza

Numer: 4376ND
W obiegu od:  30.06.2011

Opis: Czesław Miłosz siedzący w bujanym fotelu

Nr bloku poczta:  161ND
Nr bloku Fischer:  198ND
Nakład: 30000 szt.
Druk: Staloryt i rotograwiura 
Forma sprzedażny: Blok 

100 rocznica urodzin Czesława Miłosza

Numer katalogowy:  4376ND
W obiegu od:  30.06.2011
Opis:  Czesław Miłosz siedzący w bujanym fotelu
Nr bloku poczta:  161ND
Nr bloku Fischer:  198ND
Nakład: 30000 szt.
Druk: Staloryt i rotograwiura 
Forma sprzedażny: Blok 
Znaczek nr: 4377 - Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej 2011

Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej 2011

Numer: 4377
W obiegu od:  30.06.2011

Opis: Logo polskiej Prezydencji

Nominał: 3,00 zł 
Nakład: 500000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 4 znaczki 

Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej 2011

Numer katalogowy:  4377
W obiegu od:  30.06.2011
Opis:  Logo polskiej Prezydencji
Nominał: 3,00 zł 
Nakład: 500000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 4 znaczki 
Znaczek nr: 4378 - Rok Św. Maksymiliana Marii Kolbe

Rok Św. Maksymiliana Marii Kolbe

Numer: 4378
W obiegu od:  12.08.2011

Opis: Podobizna Św. Maksymiliana Marii Kolbe na tle okładki Rycerza Niepokalanej

Nominał: 1,95 zł 
Nakład: 500000 szt.
Druk: Arkusz 20 znaczków 
Forma sprzedażny: Offset 

Rok Św. Maksymiliana Marii Kolbe

Numer katalogowy:  4378
W obiegu od:  12.08.2011
Opis:  Podobizna Św. Maksymiliana Marii Kolbe na tle okładki Rycerza Niepokalanej
Nominał: 1,95 zł 
Nakład: 500000 szt.
Druk: Arkusz 20 znaczków 
Forma sprzedażny: Offset 
Znaczek nr: 4379 - Polacy na świecie - Michał Sędziwój

Polacy na świecie - Michał Sędziwój

Numer: 4379
W obiegu od:  29.08.2011

Opis: Podobizna Michała Sędziwoja oraz ruda metalu

Nominał: 1,55 zł 
Nakład: 400000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 16 znaczków 

Seria: 4 zn.

Polacy na świecie - Michał Sędziwój

Numer katalogowy:  4379
W obiegu od:  29.08.2011
Opis:  Podobizna Michała Sędziwoja oraz ruda metalu
Nominał: 1,55 zł 
Nakład: 400000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 16 znaczków 
Seria (4 zn)  
Znaczek nr: 4380 - Polacy na świecie - Jan Szczepanik

Polacy na świecie - Jan Szczepanik

Numer: 4380
W obiegu od:  29.08.2011

Opis: Podobizna Jana Szczepanika oraz model kamery filmowej

Nominał: 1,95 zł 
Nakład: 400000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 16 znaczków 

Seria: 4 zn.

Polacy na świecie - Jan Szczepanik

Numer katalogowy:  4380
W obiegu od:  29.08.2011
Opis:  Podobizna Jana Szczepanika oraz model kamery filmowej
Nominał: 1,95 zł 
Nakład: 400000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 16 znaczków 
Seria (4 zn)  
Znaczek nr: 4381 - Polacy na świecie - Jan Józef Baranowski

Polacy na świecie - Jan Józef Baranowski

Numer: 4381
W obiegu od:  29.08.2011

Opis: Podobizna Jana Józefa Baranowskiego oraz maszyna do liczenia

Nominał: 3,00 zł 
Nakład: 400000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 16 znaczków 

Seria: 4 zn.

Polacy na świecie - Jan Józef Baranowski

Numer katalogowy:  4381
W obiegu od:  29.08.2011
Opis:  Podobizna Jana Józefa Baranowskiego oraz maszyna do liczenia
Nominał: 3,00 zł 
Nakład: 400000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 16 znaczków 
Seria (4 zn)  
Znaczek nr: 4382 - Polacy na świecie - Rudolf Stefan Weigi

Polacy na świecie - Rudolf Stefan Weigi

Numer: 4382
W obiegu od:  29.08.2011

Opis: Podobizna Rudolfa Stefana Weigla oraz oraz mikroskop i symboliczne zarazki duru plamistego

Nominał: 3,00 zł 
Nakład: 400000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 16 znaczków 

Seria: 4 zn.

Polacy na świecie - Rudolf Stefan Weigi

Numer katalogowy:  4382
W obiegu od:  29.08.2011
Opis:  Podobizna Rudolfa Stefana Weigla oraz oraz mikroskop i symboliczne zarazki duru plamistego
Nominał: 3,00 zł 
Nakład: 400000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 16 znaczków 
Seria (4 zn)  
Znaczek nr: 4383 - 200. rocznica urodzin ks. Jana Dzierżona

200. rocznica urodzin ks. Jana Dzierżona

Numer: 4383
W obiegu od:  02.09.2011

Opis: Podobizna ks. Jana Dzierżona otoczona wieńcem wieńcem laurowym

Nominał: 1,55 zł 
Nakład: 300000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 20 znaczków 

200. rocznica urodzin ks. Jana Dzierżona

Numer katalogowy:  4383
W obiegu od:  02.09.2011
Opis:  Podobizna ks. Jana Dzierżona otoczona wieńcem wieńcem laurowym
Nominał: 1,55 zł 
Nakład: 300000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 20 znaczków 
Znaczek nr: 4384 - Śladami Karola Wojtyły - Niegowić

Śladami Karola Wojtyły - Niegowić

Numer: 4384
W obiegu od:  22.09.2011

Opis: Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Niegowici

Nominał: 1,95 zł 
Nakład: 600000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 5 znaczków 

Seria tem.: 57 zn.

Śladami Karola Wojtyły - Niegowić

Numer katalogowy:  4384
W obiegu od:  22.09.2011
Opis:  Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Niegowici
Nominał: 1,95 zł 
Nakład: 600000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 5 znaczków 
Seria tematyczna (57 zn)  
Znaczek nr: 4385 - XX Zjazd PZF Polkowice 2011

XX Zjazd PZF Polkowice 2011

Numer: 4385
W obiegu od:  30.09.2011

Opis: Ratusz i kościół pw. św. Barbary w Polkowicach

Nominał: 4,15 zł 
Nakład: 300000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Znaczek z bloku 

XX Zjazd PZF Polkowice 2011

Numer katalogowy:  4385
W obiegu od:  30.09.2011
Opis:  Ratusz i kościół pw. św. Barbary w Polkowicach
Nominał: 4,15 zł 
Nakład: 300000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Znaczek z bloku 
Blok nr: 162 - XX Zjazd PZF Polkowice 2011

XX Zjazd PZF Polkowice 2011

Numer: 4385
W obiegu od:  30.09.2011

Opis: Ratusz i kościół pw. św. Barbary w Polkowicach

Nr bloku poczta:  162
Nr bloku Fischer:  199
Nominał: 4,15 zł 
Nakład: 300000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Blok 

XX Zjazd PZF Polkowice 2011

Numer katalogowy:  4385
W obiegu od:  30.09.2011
Opis:  Ratusz i kościół pw. św. Barbary w Polkowicach
Nr bloku poczta:  162
Nr bloku Fischer:  199
Nominał: 4,15 zł 
Nakład: 300000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Blok 
Znaczek nr: 4386 - Utracone dzieła sztuki

Utracone dzieła sztuki

Numer: 4386
W obiegu od:  21.10.2011

Opis: Reprodukcja pasteli Stanisława Wyspiańskiego - Podwójny portret Elizy Pareńskiej

Nominał: 1,95 zł 
Nakład: 450000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 2 z 6 znaczków 

Seria: 3 zn.

Seria tem.: 15 zn.

Utracone dzieła sztuki

Numer katalogowy:  4386
W obiegu od:  21.10.2011
Opis:  Reprodukcja pasteli Stanisława Wyspiańskiego - Podwójny portret Elizy Pareńskiej
Nominał: 1,95 zł 
Nakład: 450000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 2 z 6 znaczków 
Seria (3 zn)   Seria tematyczna (15 zn)  
Znaczek nr: 4387 - Utracone dzieła sztuki

Utracone dzieła sztuki

Numer: 4387
W obiegu od:  21.10.2011

Opis: Reprodukcja kwatery Wita Stwosza - Scena z legendy o Teofilu z Adany; z prawego skrzydła Tryptyku z Lusiny.

Nominał: 2,40 zł 
Nakład: 450000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 2 z 6 znaczków 

Seria: 3 zn.

Seria tem.: 15 zn.

Utracone dzieła sztuki

Numer katalogowy:  4387
W obiegu od:  21.10.2011
Opis:  Reprodukcja kwatery Wita Stwosza - Scena z legendy o Teofilu z Adany; z prawego skrzydła Tryptyku z Lusiny.
Nominał: 2,40 zł 
Nakład: 450000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 2 z 6 znaczków 
Seria (3 zn)   Seria tematyczna (15 zn)  
Znaczek nr: 4388 - Utracone dzieła sztuki

Utracone dzieła sztuki

Numer: 4388
W obiegu od:  21.10.2011

Opis: Reprodukcja rysunku Jeana-Antolne Watteau - Stojąca kobieta zwrócona tyłem

Nominał: 3,00 zł 
Nakład: 450000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 2 z 6 znaczków 

Seria: 3 zn.

Seria tem.: 15 zn.

Utracone dzieła sztuki

Numer katalogowy:  4388
W obiegu od:  21.10.2011
Opis:  Reprodukcja rysunku Jeana-Antolne Watteau - Stojąca kobieta zwrócona tyłem
Nominał: 3,00 zł 
Nakład: 450000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 2 z 6 znaczków 
Seria (3 zn)   Seria tematyczna (15 zn)  
Blok nr:  - Utracone dzieła sztuki

Utracone dzieła sztuki

Numer: ark.4386-4388
W obiegu od:  21.10.2011

Opis: 4386 - Reprodukcja pasteli Stanisława Wyspiańskiego - Podwójny portret Elizy Pareńskiej
4387 - Reprodukcja kwatery Wita Stwosza - Scena z legendy o Teofilu z Adany; z prawego skrzydła Tryptyku z Lusiny.
4388 - Reprodukcja rysunku Jeana-Antolne Watteau - Stojąca kobieta zwrócona tyłem

Nr bloku Fischer:  200
Nominał: 14,70 zł 
Nakład: 225000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 6 znaczków 

Seria tem.: 15 zn.

Utracone dzieła sztuki

Numer katalogowy:  ark.4386-4388
W obiegu od:  21.10.2011
Opis:  4386 - Reprodukcja pasteli Stanisława Wyspiańskiego - Podwójny portret Elizy Pareńskiej
4387 - Reprodukcja kwatery Wita Stwosza - Scena z legendy o Teofilu z Adany; z prawego skrzydła Tryptyku z Lusiny.
4388 - Reprodukcja rysunku Jeana-Antolne Watteau - Stojąca kobieta zwrócona tyłem
Nr bloku Fischer:  200
Nominał: 14,70 zł 
Nakład: 225000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 6 znaczków 
Seria tematyczna (15 zn)  
Znaczek nr: 4389 - Pierwszy polski satelita naukowy

Pierwszy polski satelita naukowy

Numer: 4389
W obiegu od:  04.11.2011

Opis: Satelita BRITE-PL

Nominał: 4,15 zł 
Nakład: 300000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Znaczek z bloku 

Seria tem.: 65 zn.

Pierwszy polski satelita naukowy

Numer katalogowy:  4389
W obiegu od:  04.11.2011
Opis:  Satelita BRITE-PL
Nominał: 4,15 zł 
Nakład: 300000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Znaczek z bloku 
Seria tematyczna (65 zn)  
Blok nr: 163 - Pierwszy polski satelita naukowy

Pierwszy polski satelita naukowy

Numer: 4389
W obiegu od:  04.11.2011

Opis: Satelita BRITE-PL

Nr bloku poczta:  163
Nr bloku Fischer:  201
Nominał: 4,15 zł 
Nakład: 300000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Blok 

Seria tem.: 65 zn.

Pierwszy polski satelita naukowy

Numer katalogowy:  4389
W obiegu od:  04.11.2011
Opis:  Satelita BRITE-PL
Nr bloku poczta:  163
Nr bloku Fischer:  201
Nominał: 4,15 zł 
Nakład: 300000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Blok 
Seria tematyczna (65 zn)  
Znaczek nr: 4390 - 100-lecie Nagrody Nobla z chemii dla Marii Skłodowskiej-Curie

100-lecie Nagrody Nobla z chemii dla Marii Skłodowskiej-Curie

Numer: 4390
W obiegu od:  17.11.2011

Opis: Awers medalu noblowskiego z wizerunkiem Alfreda Nobla i blaszkę radu

Nominał: 3,00 zł 
Nakład: 500000 szt.
Druk: Staloryt i offset 
Forma sprzedażny: Znaczek 1 z 2 z bloku 

Seria: 2 zn.

Seria tem.: 15 zn.

100-lecie Nagrody Nobla z chemii dla Marii Skłodowskiej-Curie

Numer katalogowy:  4390
W obiegu od:  17.11.2011
Opis:  Awers medalu noblowskiego z wizerunkiem Alfreda Nobla i blaszkę radu
Nominał: 3,00 zł 
Nakład: 500000 szt.
Druk: Staloryt i offset 
Forma sprzedażny: Znaczek 1 z 2 z bloku 
Seria (2 zn)   Seria tematyczna (15 zn)  
Znaczek nr: 4391 - 100-lecie Nagrody Nobla z chemii dla Marii Skłodowskiej-Curie

100-lecie Nagrody Nobla z chemii dla Marii Skłodowskiej-Curie

Numer: 4391
W obiegu od:  17.11.2011

Opis: Maria Skłodowska-Curie trzymająca w dłoniach szklane kolby

Nominał: 7,70 zł 
Nakład: 500000 szt.
Druk: Staloryt i offset 
Forma sprzedażny: Znaczek 1 z 2 z bloku 

Seria: 2 zn.

Seria tem.: 15 zn.

100-lecie Nagrody Nobla z chemii dla Marii Skłodowskiej-Curie

Numer katalogowy:  4391
W obiegu od:  17.11.2011
Opis:  Maria Skłodowska-Curie trzymająca w dłoniach szklane kolby
Nominał: 7,70 zł 
Nakład: 500000 szt.
Druk: Staloryt i offset 
Forma sprzedażny: Znaczek 1 z 2 z bloku 
Seria (2 zn)   Seria tematyczna (15 zn)  
Blok nr: 164 - 100-lecie Nagrody Nobla z chemii dla Marii Skłodowskiej-Curie

100-lecie Nagrody Nobla z chemii dla Marii Skłodowskiej-Curie

Numer: 4390-4391
W obiegu od:  17.11.2011

Opis: 4390 - Awers medalu noblowskiego z wizerunkiem Alfreda Nobla i blaszkę radu
4391 - Maria Skłodowska-Curie trzymająca w dłoniach szkalne kolby

Nr bloku poczta:  164
Nr bloku Fischer:  202
Nominał: 10,70 zł 
Nakład: 500000 szt.
Druk: Staloryt i offset 
Forma sprzedażny: Blok 

100-lecie Nagrody Nobla z chemii dla Marii Skłodowskiej-Curie

Numer katalogowy:  4390-4391
W obiegu od:  17.11.2011
Opis:  4390 - Awers medalu noblowskiego z wizerunkiem Alfreda Nobla i blaszkę radu
4391 - Maria Skłodowska-Curie trzymająca w dłoniach szkalne kolby
Nr bloku poczta:  164
Nr bloku Fischer:  202
Nominał: 10,70 zł 
Nakład: 500000 szt.
Druk: Staloryt i offset 
Forma sprzedażny: Blok 
Blok nr: 164ND - 100-lecie Nagrody Nobla z chemii dla Marii Skłodowskiej-Curie

100-lecie Nagrody Nobla z chemii dla Marii Skłodowskiej-Curie

Numer: 4390-4391ND
W obiegu od:  17.11.2011

Opis: 4390 - Awers medalu noblowskiego z wizerunkiem Alfreda Nobla i blaszkę radu
4391 - Maria Skłodowska-Curie trzymająca w dłoniach szkalne kolby

Nr bloku poczta:  164ND
Nr bloku Fischer:  202ND
Nakład: 40000 szt.
Druk: Staloryt i offset 
Forma sprzedażny: Blok 

100-lecie Nagrody Nobla z chemii dla Marii Skłodowskiej-Curie

Numer katalogowy:  4390-4391ND
W obiegu od:  17.11.2011
Opis:  4390 - Awers medalu noblowskiego z wizerunkiem Alfreda Nobla i blaszkę radu
4391 - Maria Skłodowska-Curie trzymająca w dłoniach szkalne kolby
Nr bloku poczta:  164ND
Nr bloku Fischer:  202ND
Nakład: 40000 szt.
Druk: Staloryt i offset 
Forma sprzedażny: Blok 
Znaczek nr: 4392 - Boże Narodzenie

Boże Narodzenie

Numer: 4392
W obiegu od:  25.11.2011

Opis: Święta Rodzina i zwierzęta

Nominał: 2,40 zł 
Nakład: 3000000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 10 znaczków 

Seria: 2 zn.

Seria tem.: 60 zn.

Boże Narodzenie

Numer katalogowy:  4392
W obiegu od:  25.11.2011
Opis:  Święta Rodzina i zwierzęta
Nominał: 2,40 zł 
Nakład: 3000000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 10 znaczków 
Seria (2 zn)   Seria tematyczna (60 zn)  
Znaczek nr: 4392 - Boże Narodzenie

Boże Narodzenie

Numer: 4392
W obiegu od:  25.11.2011

Opis: Św. Mikołaj w saniach ciągniętych przez renifera

Nominał: 1,55 zł 
Nakład: 29000000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 

Seria: 2 zn.

Seria tem.: 60 zn.

Boże Narodzenie

Numer katalogowy:  4392
W obiegu od:  25.11.2011
Opis:  Św. Mikołaj w saniach ciągniętych przez renifera
Nominał: 1,55 zł 
Nakład: 29000000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 
Seria (2 zn)   Seria tematyczna (60 zn)  
Znaczek nr: 4394 - 30. rocznica strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w Warszawie

30. rocznica strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w Warszawie

Numer: 4394
W obiegu od:  02.12.2011

Opis: Pacyfikacja strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w Warszawie

Nominał: 4,15 zł 
Nakład: 400000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Znaczek z bloku 

30. rocznica strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w Warszawie

Numer katalogowy:  4394
W obiegu od:  02.12.2011
Opis:  Pacyfikacja strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w Warszawie
Nominał: 4,15 zł 
Nakład: 400000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Znaczek z bloku 
Blok nr: 165 - 30. rocznica strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w Warszawie

30. rocznica strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w Warszawie

Numer: 4394
W obiegu od:  02.12.2011

Opis: Pacyfikacja strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w Warszawie

Nr bloku poczta:  165
Nr bloku Fischer:  203
Nominał: 4,15 zł 
Nakład: 400000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Blok 

30. rocznica strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w Warszawie

Numer katalogowy:  4394
W obiegu od:  02.12.2011
Opis:  Pacyfikacja strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w Warszawie
Nr bloku poczta:  165
Nr bloku Fischer:  203
Nominał: 4,15 zł 
Nakład: 400000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Blok 
Znaczek nr: 4395 - 20 lat Niepodległości Kazachstanu

20 lat Niepodległości Kazachstanu

Numer: 4395
W obiegu od:  08.12.2011

Opis: Zarys mapy Kazachstanu i dywanowe motywy graficzne

Nominał: 2,40 zł 
Nakład: 500000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 50 znaczków 

20 lat Niepodległości Kazachstanu

Numer katalogowy:  4395
W obiegu od:  08.12.2011
Opis:  Zarys mapy Kazachstanu i dywanowe motywy graficzne
Nominał: 2,40 zł 
Nakład: 500000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 50 znaczków 
Znaczek nr: 4396 - Kwiaty i owoce

Kwiaty i owoce

Numer: 4396
W obiegu od:  16.12.2011

Opis: Maliny

Nominał: 1,55 zł 
Nakład: wielomilionowy szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 

Seria tem.: 13 zn.

Kwiaty i owoce

Numer katalogowy:  4396
W obiegu od:  16.12.2011
Opis:  Maliny
Nominał: 1,55 zł 
Nakład: wielomilionowy szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 
Seria tematyczna (13 zn)