Znaczek nr: 377 - Zabytki Gdańska

Zabytki Gdańska

Numer: 377
W obiegu od:  15.09.1945

Opis: Żuraw nad Mołtawą

Nominał: 1 zł 
Nakład: 40800000 szt.
Druk: Rotograwiura  
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków  

Seria: 3 zn.

Zabytki Gdańska

Numer katalogowy:  377
W obiegu od:  15.09.1945
Opis:  Żuraw nad Mołtawą
Nominał: 1 zł 
Nakład: 40800000 szt.
Druk: Rotograwiura  
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków  
Seria (3 zn)  
Znaczek nr: 378 - Zabytki Gdańska

Zabytki Gdańska

Numer: 378
W obiegu od:  15.09.1945

Opis: Wieża Więzienna

Nominał: 2 zł 
Nakład: 17700000 szt.
Druk: Rotograwiura  
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków  

Seria: 3 zn.

Zabytki Gdańska

Numer katalogowy:  378
W obiegu od:  15.09.1945
Opis:  Wieża Więzienna
Nominał: 2 zł 
Nakład: 17700000 szt.
Druk: Rotograwiura  
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków  
Seria (3 zn)  
Znaczek nr: 379 - Zabytki Gdańska

Zabytki Gdańska

Numer: 379
W obiegu od:  15.09.1945

Opis: Brama Wyżynna

Nominał: 3 zł 
Nakład: 3000000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 

Seria: 3 zn.

Zabytki Gdańska

Numer katalogowy:  379
W obiegu od:  15.09.1945
Opis:  Brama Wyżynna
Nominał: 3 zł 
Nakład: 3000000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 
Seria (3 zn)