Znaczek nr: 489 - Bojownicy o wolność i demokrację

Bojownicy o wolność i demokrację

Numer: 489
W obiegu od:  30.12.1948

Opis: Franklin Delano Roosevelt (1882-1945)

Nominał: 80 zł 
Nakład: 111008 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 16 znaczków 

Seria: 3 zn.

Bojownicy o wolność i demokrację

Numer katalogowy:  489
W obiegu od:  30.12.1948
Opis:  Franklin Delano Roosevelt (1882-1945)
Nominał: 80 zł 
Nakład: 111008 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 16 znaczków 
Seria (3 zn)  
Znaczek nr: 490 - Bojownicy o wolność i demokrację

Bojownicy o wolność i demokrację

Numer: 490
W obiegu od:  30.12.1948

Opis: Kazimierz Pułaski (1745-1779)

Nominał: 100 zł 
Nakład: 111008 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 16 znaczków 

Seria: 3 zn.

Bojownicy o wolność i demokrację

Numer katalogowy:  490
W obiegu od:  30.12.1948
Opis:  Kazimierz Pułaski (1745-1779)
Nominał: 100 zł 
Nakład: 111008 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 16 znaczków 
Seria (3 zn)  
Znaczek nr: 491 - Bojownicy o wolność i demokrację

Bojownicy o wolność i demokrację

Numer: 491
W obiegu od:  30.12.1948

Opis: Tadeusz Kościuszko (1746-1817)

Nominał: 120 zł 
Nakład: 111008 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 16 znaczków 

Seria: 3 zn.

Seria tem.: 26 zn.

Bojownicy o wolność i demokrację

Numer katalogowy:  491
W obiegu od:  30.12.1948
Opis:  Tadeusz Kościuszko (1746-1817)
Nominał: 120 zł 
Nakład: 111008 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 16 znaczków 
Seria (3 zn)   Seria tematyczna (26 zn)