Znaczek nr: 489a - Bojownicy o wolność i demokrację

Bojownicy o wolność i demokrację

Numer: 489a
W obiegu od:  30.12.1948

Opis: Franklin Delano Roosevelt (1882-1945)

Nominał: 80 zł 
Nakład: 25000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 1 z 3 znaczków 

Seria: 3 zn.

Bojownicy o wolność i demokrację

Numer katalogowy:  489a
W obiegu od:  30.12.1948
Opis:  Franklin Delano Roosevelt (1882-1945)
Nominał: 80 zł 
Nakład: 25000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 1 z 3 znaczków 
Seria (3 zn)  
Znaczek nr: 490a - Bojownicy o wolność i demokrację

Bojownicy o wolność i demokrację

Numer: 490a
W obiegu od:  30.12.1948

Opis: Kazimierz Pułaski (1745-1779)

Nominał: 100 zł 
Nakład: 25000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 1 z 3 znaczków 

Seria: 3 zn.

Bojownicy o wolność i demokrację

Numer katalogowy:  490a
W obiegu od:  30.12.1948
Opis:  Kazimierz Pułaski (1745-1779)
Nominał: 100 zł 
Nakład: 25000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 1 z 3 znaczków 
Seria (3 zn)  
Znaczek nr: 491a - Bojownicy o wolność i demokrację

Bojownicy o wolność i demokrację

Numer: 491a
W obiegu od:  30.12.1948

Opis: Tadeusz Kościuszko (1746-1817)

Nominał: 120 zł 
Nakład: 25000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 1 z 3 znaczków 

Seria: 3 zn.

Seria tem.: 26 zn.

Bojownicy o wolność i demokrację

Numer katalogowy:  491a
W obiegu od:  30.12.1948
Opis:  Tadeusz Kościuszko (1746-1817)
Nominał: 120 zł 
Nakład: 25000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 1 z 3 znaczków 
Seria (3 zn)   Seria tematyczna (26 zn)