Znaczek nr: 462 - Wystawa Ziem Odzyskanych

Wystawa Ziem Odzyskanych

Numer: 462
W obiegu od:  15.07.1948

Opis: Stalowa iglica na tle Hali Ludowej we Wrocławiu - c.zielnieb.

Nominał: 6 zł 
Nakład: 4375000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 

Seria: 4 zn.

Wystawa Ziem Odzyskanych

Numer katalogowy:  462
W obiegu od:  15.07.1948
Opis:  Stalowa iglica na tle Hali Ludowej we Wrocławiu - c.zielnieb.
Nominał: 6 zł 
Nakład: 4375000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 
Seria (4 zn)  
Znaczek nr: 463 - Wystawa Ziem Odzyskanych

Wystawa Ziem Odzyskanych

Numer: 463
W obiegu od:  15.07.1948

Opis: Stalowa iglica na tle Hali Ludowej we Wrocławiu - czerw.

Nominał: 15 zł 
Nakład: 4380000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 

Seria: 4 zn.

Wystawa Ziem Odzyskanych

Numer katalogowy:  463
W obiegu od:  15.07.1948
Opis:  Stalowa iglica na tle Hali Ludowej we Wrocławiu - czerw.
Nominał: 15 zł 
Nakład: 4380000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 
Seria (4 zn)  
Znaczek nr: 464 - Wystawa Ziem Odzyskanych

Wystawa Ziem Odzyskanych

Numer: 464
W obiegu od:  15.07.1948

Opis: Stalowa iglica na tle Hali Ludowej we Wrocławiu - brązkarm.

Nominał: 18 zł 
Nakład: 4419000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 

Seria: 4 zn.

Wystawa Ziem Odzyskanych

Numer katalogowy:  464
W obiegu od:  15.07.1948
Opis:  Stalowa iglica na tle Hali Ludowej we Wrocławiu - brązkarm.
Nominał: 18 zł 
Nakład: 4419000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 
Seria (4 zn)  
Znaczek nr: 465 - Wystawa Ziem Odzyskanych

Wystawa Ziem Odzyskanych

Numer: 465
W obiegu od:  15.07.1948

Opis: Stalowa iglica na tle Hali Ludowej we Wrocławiu - c.żółbrąz.

Nominał: 35 zł 
Nakład: 4377000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 

Seria: 4 zn.

Wystawa Ziem Odzyskanych

Numer katalogowy:  465
W obiegu od:  15.07.1948
Opis:  Stalowa iglica na tle Hali Ludowej we Wrocławiu - c.żółbrąz.
Nominał: 35 zł 
Nakład: 4377000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 
Seria (4 zn)