Znaczek nr: 740 - 160 rocznica Powstania   Kościuszkowego

160 rocznica Powstania Kościuszkowego

Numer: 740
W obiegu od:  30.11.1954

Opis: Bitwa pod Racławicami fragment Panoramy Racławickiej

Seria: 3 zn.

Seria tem.: 5 zn.

Seria tem.: 26 zn.

160 rocznica Powstania Kościuszkowego

Numer katalogowy:  740
W obiegu od:  30.11.1954
Opis:  Bitwa pod Racławicami fragment Panoramy Racławickiej
Seria (3 zn)   Seria tematyczna (5 zn)   Seria tematyczna (26 zn)
Znaczek nr: 741 - 160 rocznica Powstania   Kościuszkowego

160 rocznica Powstania Kościuszkowego

Numer: 741
W obiegu od:  30.11.1954

Opis: Obraz Kościuszko pod Racławicami

Seria: 3 zn.

Seria tem.: 5 zn.

Seria tem.: 26 zn.

160 rocznica Powstania Kościuszkowego

Numer katalogowy:  741
W obiegu od:  30.11.1954
Opis:  Obraz Kościuszko pod Racławicami
Seria (3 zn)   Seria tematyczna (5 zn)   Seria tematyczna (26 zn)
Znaczek nr: 742 - 160 rocznica Powstania   Kościuszkowego

160 rocznica Powstania Kościuszkowego

Numer: 742
W obiegu od:  30.11.1954

Opis: Powstanie Kościuszkowskie w Warszawie

Seria: 3 zn.

Seria tem.: 5 zn.

Seria tem.: 26 zn.

160 rocznica Powstania Kościuszkowego

Numer katalogowy:  742
W obiegu od:  30.11.1954
Opis:  Powstanie Kościuszkowskie w Warszawie
Seria (3 zn)   Seria tematyczna (5 zn)   Seria tematyczna (26 zn)