Znaczek nr: 1506 - Zwierzęta kopalniane - kręgowce

Zwierzęta kopalniane - kręgowce

Numer: 1506
W obiegu od:  5.03.1966

Opis: Dinichthys, pancerna ryba sylurska

Seria: 9 zn.

Zwierzęta kopalniane - kręgowce

Numer katalogowy:  1506
W obiegu od:  5.03.1966
Opis:  Dinichthys, pancerna ryba sylurska
Seria (9 zn)  
Znaczek nr: 1507 - Zwierzęta kopalniane - kręgowce

Zwierzęta kopalniane - kręgowce

Numer: 1507
W obiegu od:  5.03.1966

Opis: Eusthenopteron, ryba kwastopłetwa

Seria: 9 zn.

Zwierzęta kopalniane - kręgowce

Numer katalogowy:  1507
W obiegu od:  5.03.1966
Opis:  Eusthenopteron, ryba kwastopłetwa
Seria (9 zn)  
Znaczek nr: 1508 - Zwierzęta kopalniane - kręgowce

Zwierzęta kopalniane - kręgowce

Numer: 1508
W obiegu od:  5.03.1966

Opis: Ichtyostepa, kręgowiec stojący na pograniczu ryb i płazów

Seria: 9 zn.

Zwierzęta kopalniane - kręgowce

Numer katalogowy:  1508
W obiegu od:  5.03.1966
Opis:  Ichtyostepa, kręgowiec stojący na pograniczu ryb i płazów
Seria (9 zn)  
Znaczek nr: 1509 - Zwierzęta kopalniane - kręgowce

Zwierzęta kopalniane - kręgowce

Numer: 1509
W obiegu od:  5.03.1966

Opis: Mastodonsaurus, tarczogłowy płaz permski

Seria: 9 zn.

Zwierzęta kopalniane - kręgowce

Numer katalogowy:  1509
W obiegu od:  5.03.1966
Opis:  Mastodonsaurus, tarczogłowy płaz permski
Seria (9 zn)  
Znaczek nr: 1510 - Zwierzęta kopalniane - kręgowce

Zwierzęta kopalniane - kręgowce

Numer: 1510
W obiegu od:  5.03.1966

Opis: Cynognatus, ssakokształtny gad permski

Seria: 9 zn.

Zwierzęta kopalniane - kręgowce

Numer katalogowy:  1510
W obiegu od:  5.03.1966
Opis:  Cynognatus, ssakokształtny gad permski
Seria (9 zn)  
Znaczek nr: 1511 - Zwierzęta kopalniane - kręgowce

Zwierzęta kopalniane - kręgowce

Numer: 1511
W obiegu od:  5.03.1966

Opis: Archeopteryx, patkopodobnygad górnojurajski

Seria: 9 zn.

Zwierzęta kopalniane - kręgowce

Numer katalogowy:  1511
W obiegu od:  5.03.1966
Opis:  Archeopteryx, patkopodobnygad górnojurajski
Seria (9 zn)  
Znaczek nr: 1512 - Zwierzęta kopalniane - kręgowce

Zwierzęta kopalniane - kręgowce

Numer: 1512
W obiegu od:  5.03.1966

Opis: Bronthoterium, ssak z rzędu nieparzystokopytnych

Seria: 9 zn.

Zwierzęta kopalniane - kręgowce

Numer katalogowy:  1512
W obiegu od:  5.03.1966
Opis:  Bronthoterium, ssak z rzędu nieparzystokopytnych
Seria (9 zn)  
Znaczek nr: 1513 - Zwierzęta kopalniane - kręgowce

Zwierzęta kopalniane - kręgowce

Numer: 1513
W obiegu od:  5.03.1966

Opis: Machairodus, tygrys szablastozęby

Seria: 9 zn.

Zwierzęta kopalniane - kręgowce

Numer katalogowy:  1513
W obiegu od:  5.03.1966
Opis:  Machairodus, tygrys szablastozęby
Seria (9 zn)  
Znaczek nr: 1514 - Zwierzęta kopalniane - kręgowce

Zwierzęta kopalniane - kręgowce

Numer: 1514
W obiegu od:  5.03.1966

Opis: Mammuthus, przodek słonia

Seria: 9 zn.

Zwierzęta kopalniane - kręgowce

Numer katalogowy:  1514
W obiegu od:  5.03.1966
Opis:  Mammuthus, przodek słonia
Seria (9 zn)