Znaczek nr: 2806 - Architektura sakralna

Architektura sakralna

Numer: 2806
W obiegu od:  28.12.1984

Opis: Zbór ewangelicko-augsburski w Warszawie

Nakład: 8.425.000 szt.
Seria: 6 zn.

Architektura sakralna

Numer katalogowy:  2806
W obiegu od:  28.12.1984
Opis:  Zbór ewangelicko-augsburski w Warszawie
Nakład: 8.425.000 szt.
Seria (6 zn)  
Znaczek nr: 2807 - Architektura sakralna

Architektura sakralna

Numer: 2807
W obiegu od:  28.12.1984

Opis: Kościół rzymsko-katolicki w Krakowie

Nakład: 8.470.000 szt.
Seria: 6 zn.

Architektura sakralna

Numer katalogowy:  2807
W obiegu od:  28.12.1984
Opis:  Kościół rzymsko-katolicki w Krakowie
Nakład: 8.470.000 szt.
Seria (6 zn)  
Znaczek nr: 2808 - Architektura sakralna

Architektura sakralna

Numer: 2808
W obiegu od:  28.12.1984

Opis: Cerkiew grecko-katolicka w Rychwałdzie-Owczarach

Nakład: 5.560.000 szt.
Seria: 6 zn.

Architektura sakralna

Numer katalogowy:  2808
W obiegu od:  28.12.1984
Opis:  Cerkiew grecko-katolicka w Rychwałdzie-Owczarach
Nakład: 5.560.000 szt.
Seria (6 zn)  
Znaczek nr: 2809 - Architektura sakralna

Architektura sakralna

Numer: 2809
W obiegu od:  28.12.1984

Opis: Cerkiew prawosławna w Warszawie

Nakład: 8.445.000 szt.
Seria: 6 zn.

Architektura sakralna

Numer katalogowy:  2809
W obiegu od:  28.12.1984
Opis:  Cerkiew prawosławna w Warszawie
Nakład: 8.445.000 szt.
Seria (6 zn)  
Znaczek nr: 2810 - Architektura sakralna

Architektura sakralna

Numer: 2810
W obiegu od:  28.12.1984

Opis: Synagoga w Tykocinie

Nakład: 3.230.000 szt.
Seria: 6 zn.

Architektura sakralna

Numer katalogowy:  2810
W obiegu od:  28.12.1984
Opis:  Synagoga w Tykocinie
Nakład: 3.230.000 szt.
Seria (6 zn)  
Znaczek nr: 2811 - Architektura sakralna

Architektura sakralna

Numer: 2811
W obiegu od:  28.12.1984

Opis: Meczet tatarski w Kruszynianach

Nakład: 2.315.000 szt.
Seria: 6 zn.

Architektura sakralna

Numer katalogowy:  2811
W obiegu od:  28.12.1984
Opis:  Meczet tatarski w Kruszynianach
Nakład: 2.315.000 szt.
Seria (6 zn)