Znaczek nr: 2822 - 40 rocznica powrotu Ziem Zachodnich i Północy do Macierzy

40 rocznica powrotu Ziem Zachodnich i Północy do Macierzy

Numer: 2822
W obiegu od:  8.05.1985

Opis: Bolesław III Krzywousty (1085-1138)

Nakład: 8.600.000 szt.
Seria: 3 zn.

40 rocznica powrotu Ziem Zachodnich i Północy do Macierzy

Numer katalogowy:  2822
W obiegu od:  8.05.1985
Opis:  Bolesław III Krzywousty (1085-1138)
Nakład: 8.600.000 szt.
Seria (3 zn)  
Znaczek nr: 2823 - 40 rocznica powrotu Ziem Zachodnich i Północy do Macierzy

40 rocznica powrotu Ziem Zachodnich i Północy do Macierzy

Numer: 2823
W obiegu od:  8.05.1985

Opis: Władysław Gomułka (1905-1982)

Nakład: 7.968.000 szt.
Seria: 3 zn.

40 rocznica powrotu Ziem Zachodnich i Północy do Macierzy

Numer katalogowy:  2823
W obiegu od:  8.05.1985
Opis:  Władysław Gomułka (1905-1982)
Nakład: 7.968.000 szt.
Seria (3 zn)  
Znaczek nr: 2824 - 40 rocznica powrotu Ziem Zachodnich i Północy do Macierzy

40 rocznica powrotu Ziem Zachodnich i Północy do Macierzy

Numer: 2824
W obiegu od:  8.05.1985

Opis: Piotr Zaremba (1910-1993)

Nakład: 6.440.000 szt.
Seria: 3 zn.

40 rocznica powrotu Ziem Zachodnich i Północy do Macierzy

Numer katalogowy:  2824
W obiegu od:  8.05.1985
Opis:  Piotr Zaremba (1910-1993)
Nakład: 6.440.000 szt.
Seria (3 zn)