Znaczek nr: 3079 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3079
W obiegu od:  18.10.1989

Opis: Bolesław II Szczodry (Śmiały)

Nakład: 5.000.000 szt.
Seria: 2 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Numer katalogowy:  3079
W obiegu od:  18.10.1989
Opis:  Bolesław II Szczodry (Śmiały)
Nakład: 5.000.000 szt.
Seria (2 zn)   Seria tematyczna (44 zn)  
Znaczek nr: 3080 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3080
W obiegu od:  18.10.1989

Opis: Władysław I Herman

Nakład: 5.000.000 szt.
Seria: 2 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Numer katalogowy:  3080
W obiegu od:  18.10.1989
Opis:  Władysław I Herman
Nakład: 5.000.000 szt.
Seria (2 zn)   Seria tematyczna (44 zn)