Znaczek nr: 3167 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3167
W obiegu od:  25.03.1991

Opis: Bolesław III Krzywousty

Nakład: 1.968.000 szt.
Seria: 2 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Numer katalogowy:  3167
W obiegu od:  25.03.1991
Opis:  Bolesław III Krzywousty
Nakład: 1.968.000 szt.
Seria (2 zn)   Seria tematyczna (44 zn)  
Znaczek nr: 3168 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3168
W obiegu od:  25.03.1991

Opis: Władysław II Wygnaniec

Nakład: 1.604.000 szt.
Seria: 2 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Numer katalogowy:  3168
W obiegu od:  25.03.1991
Opis:  Władysław II Wygnaniec
Nakład: 1.604.000 szt.
Seria (2 zn)   Seria tematyczna (44 zn)