Znaczek nr: 3178 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3178
W obiegu od:  30.04.1991

Opis: Bolesław IV Kędzierzawy (ok. 1122-1173)

Nakład: 2.079.000 szt.
Seria: 2 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Numer katalogowy:  3178
W obiegu od:  30.04.1991
Opis:  Bolesław IV Kędzierzawy (ok. 1122-1173)
Nakład: 2.079.000 szt.
Seria (2 zn)   Seria tematyczna (44 zn)  
Znaczek nr: 3179 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3179
W obiegu od:  30.04.1991

Opis: Mieszko III Stary (ok. 1126-1202)

Nakład: 1.771.000 szt.
Seria: 2 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Numer katalogowy:  3179
W obiegu od:  30.04.1991
Opis:  Mieszko III Stary (ok. 1126-1202)
Nakład: 1.771.000 szt.
Seria (2 zn)   Seria tematyczna (44 zn)