Znaczek nr: 3286 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3286
W obiegu od:  25.03.1993

Opis: Władysław III Laskonogi (1161-1231)

Nakład: 1.386.000 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Numer katalogowy:  3286
W obiegu od:  25.03.1993
Opis:  Władysław III Laskonogi (1161-1231)
Nakład: 1.386.000 szt.
Seria (4 zn)   Seria tematyczna (44 zn)  
Znaczek nr: 3287 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3287
W obiegu od:  25.03.1993

Opis: Henryk I Brodaty (1163-1238)

Nakład: 1.547.000 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Numer katalogowy:  3287
W obiegu od:  25.03.1993
Opis:  Henryk I Brodaty (1163-1238)
Nakład: 1.547.000 szt.
Seria (4 zn)   Seria tematyczna (44 zn)  
Znaczek nr: 3288 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3288
W obiegu od:  25.03.1993

Opis: Konrad I Mazowiecki (1187-1247)

Nakład: 1.501.500 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Numer katalogowy:  3288
W obiegu od:  25.03.1993
Opis:  Konrad I Mazowiecki (1187-1247)
Nakład: 1.501.500 szt.
Seria (4 zn)   Seria tematyczna (44 zn)  
Znaczek nr: 3289 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3289
W obiegu od:  25.03.1993

Opis: Bolesław V Wstydliwy (1226-1279)

Nakład: 1.431.500 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Numer katalogowy:  3289
W obiegu od:  25.03.1993
Opis:  Bolesław V Wstydliwy (1226-1279)
Nakład: 1.431.500 szt.
Seria (4 zn)   Seria tematyczna (44 zn)