Znaczek nr: 3373 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3373
W obiegu od:  28.02.1995

Opis: Wacław II (1271-1305)

Nakład: 1.000.000 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Numer katalogowy:  3373
W obiegu od:  28.02.1995
Opis:  Wacław II (1271-1305)
Nakład: 1.000.000 szt.
Seria (4 zn)   Seria tematyczna (44 zn)  
Znaczek nr: 3374 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3374
W obiegu od:  28.02.1995

Opis: Władysław I Łokietek (1260-1333)

Nakład: 1.000.000 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Numer katalogowy:  3374
W obiegu od:  28.02.1995
Opis:  Władysław I Łokietek (1260-1333)
Nakład: 1.000.000 szt.
Seria (4 zn)   Seria tematyczna (44 zn)  
Znaczek nr: 3375 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3375
W obiegu od:  28.02.1995

Opis: Kazimierz III Wielki (1310-1370)

Nakład: 1.000.000 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Numer katalogowy:  3375
W obiegu od:  28.02.1995
Opis:  Kazimierz III Wielki (1310-1370)
Nakład: 1.000.000 szt.
Seria (4 zn)   Seria tematyczna (44 zn)  
Znaczek nr: 3376 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3376
W obiegu od:  28.02.1995

Opis: Ludwik I Węgierski (1326-1382)

Nakład: 1.000.000 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Numer katalogowy:  3376
W obiegu od:  28.02.1995
Opis:  Ludwik I Węgierski (1326-1382)
Nakład: 1.000.000 szt.
Seria (4 zn)   Seria tematyczna (44 zn)