Znaczek nr: 3554 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3554
W obiegu od:  31.03.1998

Opis: Henryk Walezy (1551-1589)

Nakład: 1.000.000 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Numer katalogowy:  3554
W obiegu od:  31.03.1998
Opis:  Henryk Walezy (1551-1589)
Nakład: 1.000.000 szt.
Seria (4 zn)   Seria tematyczna (44 zn)  
Znaczek nr: 3555 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3555
W obiegu od:  31.03.1998

Opis: Anna Jagiellonka (1523-1596)

Nakład: 1.000.000 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Numer katalogowy:  3555
W obiegu od:  31.03.1998
Opis:  Anna Jagiellonka (1523-1596)
Nakład: 1.000.000 szt.
Seria (4 zn)   Seria tematyczna (44 zn)  
Znaczek nr: 3556 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3556
W obiegu od:  31.03.1998

Opis: Stefan Batory (1533-1586)

Nakład: 1.000.000 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Numer katalogowy:  3556
W obiegu od:  31.03.1998
Opis:  Stefan Batory (1533-1586)
Nakład: 1.000.000 szt.
Seria (4 zn)   Seria tematyczna (44 zn)  
Znaczek nr: 3557 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3557
W obiegu od:  31.03.1998

Opis: Zygmunt III Waza (1566-1632)

Nakład: 1.000.000 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Numer katalogowy:  3557
W obiegu od:  31.03.1998
Opis:  Zygmunt III Waza (1566-1632)
Nakład: 1.000.000 szt.
Seria (4 zn)   Seria tematyczna (44 zn)