Znaczek nr: 4263 - Wspó³czesna rze¼ba polska

Wspó³czesna rze¼ba polska

Numer: 4263
W obiegu od:  06.03.2009

Opis: Zwiastowanie

Nak³ad: 500.000 szt.
Seria: 4 zn.

Wspó³czesna rze¼ba polska

Numer katalogowy:  4263
W obiegu od:  06.03.2009
Opis:  Zwiastowanie
Nak³ad: 500.000 szt.
Seria (4 zn)  
Znaczek nr: 4264 - Wspó³czesna rze¼ba polska

Wspó³czesna rze¼ba polska

Numer: 4264
W obiegu od:  06.03.2009

Opis: Mucha

Nak³ad: 500.000 szt.
Seria: 4 zn.

Wspó³czesna rze¼ba polska

Numer katalogowy:  4264
W obiegu od:  06.03.2009
Opis:  Mucha
Nak³ad: 500.000 szt.
Seria (4 zn)  
Znaczek nr: 4265 - Wspó³czesna rze¼ba polska

Wspó³czesna rze¼ba polska

Numer: 4265
W obiegu od:  06.03.2009

Opis: Sztandar Zielonej Poetki

Nak³ad: 500.000 szt.
Seria: 4 zn.

Wspó³czesna rze¼ba polska

Numer katalogowy:  4265
W obiegu od:  06.03.2009
Opis:  Sztandar Zielonej Poetki
Nak³ad: 500.000 szt.
Seria (4 zn)  
Znaczek nr: 4266 - Wspó³czesna rze¼ba polska

Wspó³czesna rze¼ba polska

Numer: 4266
W obiegu od:  06.03.2009

Opis: Sztandar - Rozbieranie do snu

Nak³ad: 500.000 szt.
Seria: 4 zn.

Wspó³czesna rze¼ba polska

Numer katalogowy:  4266
W obiegu od:  06.03.2009
Opis:  Sztandar - Rozbieranie do snu
Nak³ad: 500.000 szt.
Seria (4 zn)