Znaczek nr: 4449 - Znaczek obiegowy ekonomiczny - 1000 g A - E

Znaczek obiegowy ekonomiczny - 1000 g A - E

Numer: 4449
W obiegu od:  29.03.2013

Opis: Stylizowana litera E wypełniona wzorami geometrycznymi
Znaczek z oznaczeniem kategorii wagowej 1000 g gabarytu A w klasie ekonomicznej.

Nominał: 3,70 zł 
Nakład: wielomilionowy szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 

Seria: 4 zn.

Seria tem.: 24 zn.

Znaczek obiegowy ekonomiczny - 1000 g A - E

Numer katalogowy:  4449
W obiegu od:  29.03.2013
Opis:  Stylizowana litera E wypełniona wzorami geometrycznymi
Znaczek z oznaczeniem kategorii wagowej 1000 g gabarytu A w klasie ekonomicznej.
Nominał: 3,70 zł 
Nakład: wielomilionowy szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 
Seria (4 zn)   Seria tematyczna (24 zn)  
Znaczek nr: 4450 - Znaczek obiegowy ekonomiczny - 1000 g B - E

Znaczek obiegowy ekonomiczny - 1000 g B - E

Numer: 4450
W obiegu od:  29.03.2013

Opis: Stylizowana litera E wypełniona wzorami geometrycznymi Znaczek z oznaczeniem kategorii wagowej 1000 g gabarytu B w klasie ekonomicznej.

Nominał: 4,75 zł 
Nakład: wielomilionowy szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 

Seria: 4 zn.

Seria tem.: 24 zn.

Znaczek obiegowy ekonomiczny - 1000 g B - E

Numer katalogowy:  4450
W obiegu od:  29.03.2013
Opis:  Stylizowana litera E wypełniona wzorami geometrycznymi Znaczek z oznaczeniem kategorii wagowej 1000 g gabarytu B w klasie ekonomicznej.
Nominał: 4,75 zł 
Nakład: wielomilionowy szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 
Seria (4 zn)   Seria tematyczna (24 zn)  
Znaczek nr: 4451 - Znaczek obiegowy priorytetowy - 1000 g A - P

Znaczek obiegowy priorytetowy - 1000 g A - P

Numer: 4451
W obiegu od:  29.03.2013

Opis: Stylizowana litera P wypełniona wzorami geometrycznymi
Znaczek z oznaczeniem kategorii wagowej 1000 g gabarytu A w klasie priorytetowej.

Nominał: 4,50 zł 
Nakład: wielomilionowy szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 

Seria: 4 zn.

Seria tem.: 24 zn.

Znaczek obiegowy priorytetowy - 1000 g A - P

Numer katalogowy:  4451
W obiegu od:  29.03.2013
Opis:  Stylizowana litera P wypełniona wzorami geometrycznymi
Znaczek z oznaczeniem kategorii wagowej 1000 g gabarytu A w klasie priorytetowej.
Nominał: 4,50 zł 
Nakład: wielomilionowy szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 
Seria (4 zn)   Seria tematyczna (24 zn)  
Znaczek nr: 4452 - Znaczek obiegowy priorytetowy - 1000 g B - P

Znaczek obiegowy priorytetowy - 1000 g B - P

Numer: 4452
W obiegu od:  29.03.2013

Opis: Stylizowana litera P wypełniona wzorami geometrycznymi
Znaczek z oznaczeniem kategorii wagowej 1000 g gabarytu B w klasie priorytetowej.

Nominał: 7,10 zł 
Nakład: wielomilionowy szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 

Seria: 4 zn.

Seria tem.: 24 zn.

Znaczek obiegowy priorytetowy - 1000 g B - P

Numer katalogowy:  4452
W obiegu od:  29.03.2013
Opis:  Stylizowana litera P wypełniona wzorami geometrycznymi
Znaczek z oznaczeniem kategorii wagowej 1000 g gabarytu B w klasie priorytetowej.
Nominał: 7,10 zł 
Nakład: wielomilionowy szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 
Seria (4 zn)   Seria tematyczna (24 zn)